Göteborgs kris är världens kris

3 september 2021

Idag (3 september 2021) höll Stina Svensson, gruppledare för Feministiskt initiativ Göteborg, ett brandtal om klimatet och mäns våld på Frihamnsdagarna i Göteborg.

Lyssna på talet här:

Eller läs hela talet nedan:

Jag heter Stina Svensson och jag är ledamot i kommunfullmäktige och gruppledare för Feministiskt initiativ här i Göteborg.

Jag tänker använda min tid för att tala om de två största utmaningar som vi står inför. Klimatet. Och våldet. Och hur de hänger ihop.

Mänskligheten står mitt i vår största kris någonsin. Klimatkrisen. Men insikten om den existentiella dimensionen i klimatkrisen har, med få undantag, inte trängt igenom partipolitikens pansar. Partierna fortsätter som vanligt. Jag ser det på insidan varje dag i Göteborgs kommunpolitik.

Partierna vässar sina argument och framställer det som om man har så smarta lösningar för “omställning”, så att det inte ens ska behöva märkas i vardagslivet. Ny teknik, nya bränslen och nya material ska göra att vi kan fortsätta som vanligt.

Det är bara det att de förändringar som krävs för att linjerna i alla de diagram som visar att temperaturer och utsläpp ska stabiliseras för att så småningom vända, den utvecklingen kräver så mycket mer.

Den kräver att vi också hejdar oss och förändrar vårt förhållande till den planet vi alla är en del av. Den kräver att vi slutar konsumera sönder vår planet.
Idén om att vi alla ska kunna fortsätta med våra liv utan förändringar är en inbillning. Klimatkrisen *kommer* förändra våra liv. Markant.

Eftersom våra samhällen, både lokalt, nationellt och globalt, är ojämlika och ojämställda kommer förändringarna mest drabba redan utsatta områden och grupper. Precis som följdverkningarna av pandemin. Fattiga länder, fattiga områden, marginaliserade människor, kvinnor och barn. Alla sociala och ekonomiska orättvisor skärps. I sådana lägen.

Därför behövs politik och reformer för att försvara jämlikhet och jämställdhet. Globalt, nationellt och lokalt.

Effekterna av klimatkatastrofen märks redan i Göteborg. Ni kanske inte känner till det, men här i Göteborg planerar vi för miljarder en gigantisk mur mot havet som ska skydda staden från havshöjningen. Samtidigt projekterar vi för ett miljardprojekt i att omvandla infångad koldioxid till flytande form och pumpa ner i berggrunden under Nordsjön. Det vi pumpade upp ska pumpas tillbaks.

Eftersom det är bråttom kommer en del åtgärder bli kännbara. Det är lika bra att vi säger det. Det finns ingen framtid för bensinbilen, köttet eller skrytbyggen i Göteborg längre. Det är slut med det!
Vi säger nej till fler av Stordalens hotell och Ja till fler insektshotell.

Det finns en föreställning om att det är möjligt att köpa sig fri, men det är alltid någon som får betala, oftast de som inte har råd. Men det håller inte. Vi kan inte ställa om i marginalen – vi måste ändra själva grundförutsättningarna. För det är det nuvarande ekonomiska systemet som är själva motorn i en ständigt ökande konsumtionsdriven materiell tillväxt, byggd på ständigt ökad exploatering av både jord, djur och människor.
Vi människor har gjort oss till herrar över naturen. Vi dominerar den och våldför oss på den.

Det är den patriarkala maktordningen som driver den ekonomiska maktordning som har försatt oss alla i den här klimatsituationen. Maktens män kom först, kapitalismen kom sen. Det ena går inte att förändra utan det andra.

Det finns ingen räddning i grön tillväxt, teknikoptimism och industripolitik – oavsett om investeringarna kommer från näringslivet som marknadsliberaler vill eller från staten som andra vill.

Att satsa allt på att bygga oss ur krisen är en fortsättning på den maskulina politik som fört oss hit.
Därför är Feministiskt initiativ ett tillväxtkritiskt parti.

* Vi vill inte att Göteborg ska fortsätta växa – det vill de andra partierna.
* Vi vill inte att Göteborgarna ska konsumera mer – det vill de andra partierna.

Vi vill skala ned, bromsa och hjälpa resten av världen att klara detta nödläge.

Feministiskt initiativ står för en radikal klimatpolitik som riksdagspartierna inte vågar ta i. För vår feminism är omvårdnad om planeten och allt det som lever.

Det andra stora problemet som dominerar Göteborgs-politiken är mäns våld. Det går inte att öppna en tidning utan att mötas av nya rubriker kring mäns våld. Skjutningar, våldtäkter, misshandel, rån, sexuellt utnyttjande. Och varenda dag diskuteras frågan kring våldet i politiken, och partierna lägger fram förslag efter sina hjärtefrågor, “hårdare tag”, “mindre klyftor”, “fler jobb”.

Men ordet män är frånvarande. Att gängskjutningarna genomförts av män eller pojkar rapporteras inte.

Det är som att det är så självklart att våldet är ett mansproblem att det inte behövs tas upp. Som att det inte går att göra något åt.
Vet ni vad jag hör? – “Boys will be boys. Pojkar kommer vara pojkar.”

Det är inte acceptabelt. Vi behöver arbeta brett genom jämställdhet och ökad jämlikhet och se att det främst är unga pojkar och män som det handlar om.
Men feminismen går framåt. Vårt samhälle håller på att förändra mansroller snabbare än någonsin tidigare i historien – och det är allt färre män som använder sig av våld. Sverige, och Göteborg, blir mer feministiskt för varje år som går – och siffror om våldet på gatorna visar att det går nedåt något.

Men de siffror som pekar uppåt markant är mäns våld mot kvinnor. Det har att göra med att vi nu har lägre tolerans för våldet, och infört många nya brott kring det. Och naturligtvis pandemin, som isolerade många kvinnor i hemmet med sina förövare.

Det är här det stora säkerhetsproblemet i staden ligger. Och staden arbetar inte tillräckligt mot det – vi fortfarande förväntar oss att ideella föreningar som kvinnojourer ska hantera konsekvenserna av att män varje dag här i Göteborg slår kvinnor.

Vad har klimatet att göra med våldet?
Allt. För att göra våld på en människa är samma grundtanke som att göra våld på naturen. Att dominera, kontrollera och exploatera dina medmänniskor är samma tänk som att dominera, kontrollera och exploatera ekosystem. Det är patriarkatet.

Det patriarkala våldet ses på många områden – inte minst på det militära. Militarismen är en rest av det maskulina tänk att det går att dominera och uppfostra med våld. Vi ser militarismens tragik i Afghanistan. Talibanerna är inte höger eller vänster, de är patriarkala extremister. USA:s meningslösa militära 20-års krig kan inte förstås som höger eller vänster, det vilar på en kulturell vilja till att dominera och visa styrka. En missriktad våldshandling som fört med sig enorma konsekvenser. Och kvinnor och barn är förlorare. Förlorare av sina rättigheter.

Som nu i Texas. De drakoniska anti-abortlagar som de republikanska talibanerna nu infört är ett krig mot kvinnor. Det är våld mot kvinnors kroppar. Sånt här kan inte förstås som höger eller vänster, utan handlar om patriarkatet versus feminismen.

Det militära våldet går inte att förstå annat än som en del av mäns våld. Precis som terrorism och politiskt våld inte går att förstå som annat än en del av mäns våld. De unga män från Göteborg som reste till IS i Syrien jagade en patriarkal dröm där de skulle leva som kungar eller dö i strid. De unga män från Göteborg som dras ner i den våldsbejakande högerextremismens träsk är en annan sida av samma mynt.

Och det för mig slutligen till – mäns våld mot kvinnor och barn. Jag har själv fått se konsekvenserna av det – och det skadar hela vårt samhälle enormt.

Kalla det inte “våld i nära relationer” eller “våld i hemmet”. För det handlar om makt. Det handlar om män som tar sig rätten att med våld, hot och kontroll försöka styra en annan människa.
Jag har ständigt påpekat att kommunen måste bli bättre på att upptäcka våld och arbeta effektivare mot mäns våld mot kvinnor. Om vi i Göteborg med vårt brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete inte ser hela kartan av brott så riskerar man missa hur våldet i samhället hänger ihop och skapas.
Det talas väldigt mycket om kriminalitet och offentligt våld, knarklangning, rån och misshandel på stan. Det är den typ av brott som främst är män som utsätter andra män för, och som sker offentligt.

Men den avsaknad av trygghet som handlar om den beskurna livsutrymmet för kvinnor talas det inte mycket om. Eller unga tjejers och transpersoners utsatthet. Att inte bli ansatt av främmande män på stan som fäller sexistiska kommentarer nämns inte heller. Att man åker hem med en klump i magen, för att ens partner är kontrollerande och svartsjuk.

Grunden för allt våld är makt och kontroll. Makt och kontroll över ett territorium, över narkotikahandeln och över en kvinnas liv. Det är män som utövar den här makten – och det har att göra med mansrollen – hur de ser på sig själva som män och vad de har rätt till.

Varje år så fyller ca: 5.000 unga män 18 år i Göteborg. Vi fostrar dem extremt dåligt. Minst 500 av dem kommer bli nya våldsverkare.
Ta in det. 500 nya våldsverkare. Det är vårt ansvar att minska den här siffran.
Fi styr inte staden, men ändå har vi tillsammans med Mp och V fått igenom satsningar på våldsförebyggande arbete i våra skolor, Fi har fått igenom våldsupptäckt kring äldre, vi har fått in kvinnojourer i Trygghetsrådet och mer pengar till socialt arbete. Vi arbetar varje dag mot våldet.

Jag har talat om klimatet och om våldet. Vad Göteborg behöver är radikalt arbete som ser sambandet, och arbetar mot bägge problemen.

Alla ska kunna medverka i denna vår största omställning hittills. För en levande planet – och mot våldet.
Det betyder jämställdhet och jämlikhet hand i hand med radikala klimatåtgärder. Det kräver feminism!

* Feminism betyder att militariseringen måste upphöra till förmån för miljöomställning på alla nivåer.
* Feminism betyder att ekonomin måste underordnas hållbarhetsmålen.
* Feminism betyder dagligt arbete mot våld, med nolltolerans från tidig ålder.

Detta är vad Feministiskt initiativ står för.

Kopplingen mellan våldet i vardagen och våldet i de internationella relationerna präglar inte politiken. Och det kopplas inte till klimatkatastrofen. Alls. Men det präglar Feministiskt initiativ.

Lyssna på kvinnors gemensamma krav på frihet från våld, i alla dess former.

Mot våld, militarism och exploatering av jorden och våra kroppar. Mot ett i grunden galet destruktivt patriarkalt tänkande.
För kvinnor och utsatta grupper. För klimatet och för våra biosystem. För fred, med varandra och planeten.

Därför tycker jag att ni ska rösta på Feministiskt initiativ i kommunvalet nästa år. För vi behövs i politiken.

Tack för att jag fick komma och tala till er idag.