Så vill Fi förbättra villkoren för hbtq-personer

26 juli 2010

Feministiskt initiativ finns i politiken för att tillföra den saknade dimensionen. Det handlar om en dimension som problematiserar och utmanar både könsmaktsordningen och dess samspel med andra maktordningar, bland annat heteronormen.

Politiker på alla nivåer i samhället har ofta hanterat hbtq-frågor med ett svalt intresse och även när förändring sker i rätt riktning går det alltför långsamt. Därför behövs Fi som en kravställare i politiska beslutande organ på samhällets alla nivåer.

Detta är några av våra viktigaste frågor:

– Fi driver en familjepolitik som är anpassad efter många olika familjekonstellationers behov och inte bara efter kärnfamiljen. Där ingår bland annat kravet om fertilitetsbehandlingar på jämlika villkor oavsett relationsstatus och möjligheten för barn att ha fler än två vårdnadshavare. Fi vill även ersätta äktenskapsbalken och sambolagen med en ny samlevnadsbalk så att alla får samma lagliga stöd till trygg samlevnad, oavsett antalet partners. Politiken och samhället måste anpassas för såväl ensamstående föräldrar som för ombildade familjer och regnbågsfamiljer.

– Kraven på ett särskilt civilstånd och krav på sterilisering eller kastrering av transpersoner för att få förändra sin kropp och sin juridiska könstillhörighet måste skrotas. Behandling och vård måste utgå från individuella önskemål och behov istället för könsstereotyper – Fi vill ha en htb-certifiering av vården och ökad hbtq-kompetens inom skola och omsorg.

– Fi vill ha allmän flyktingamnesti till alla asylsökande och papperslösa som befinner sig i Sverige eftersom rättssäkerheten i asylprocessen har visat sig vara alltför bristfällig, i synnerhet för kvinnor och hbtq-personer. Det måste bli ett stopp för Sveriges utvisningar av personer som fått eller riskerar att få sina mänskliga rättigheter kränkta på grund av sitt kön, könsuttryck eller sin sexualitet.

http://www.sourze.se/Så_vill_Fi_förbättra_villkoren_för_HBTQ-personer_10718044.asp