Dags för debatt om sakfrågan: Hur kan vi få jämställda löner?

22 juli 2010

Svar till Henry Lindkvist, Lennart Lindgren och alla andra läsare angående feministiskt initiativs aktion i Almedalen 6 juli som genomfördes för att sätta fokus på frågan om lönediskrimineringen av kvinnor.

Jo, Henry Lindkvist, vi har verkligen känt styrkan i och anat vidden av människors reaktioner på ”pengabränningen”. Och vi försöker förstå. 
Kanske var aktionen ett taktiskt felgrepp ur partipolitisk synvinkel, kanske gick vi ett steg för långt när vi tänkte att ”ändamålet helgar medlen” som Lennart Lindgren skriver. Och vi deltar förstås i den pågående diskussionen om aktionen, vilket för oss framstår som den ”översyn” som Henry Lindkvist efterlyser.

Starkt symbolvärde
Den starka reaktionen på att bränna pengar visar vilket starkt symbolvärde pengar har. Och lönesättningen är på samma vis starkt symbolisk – att få en rättvis, jämlik lön för det arbete man utför visar att arbetet är respekterat, att det man utför är viktigt. 
Att vårda människor måste vara lika viktigt som teknik – så tycker de allra flesta idag. Och ändå är skillnaderna mellan svenska kvinnors och mäns löner fortfarande drygt 4700 kronor per månad, 70 miljarder per år, 100 000 kronor per minut! Det är dessa fakta, de värderingar det speglar samt att inget händer vi vill sätta fokus på.
Och Lennart Lindgren, vi försäkrar att feministiskt initiativ ”har lyft blicken”. Vårt partiprogram har koncentrerats i valplattformens 14 punkter. Plattformens fundament är mänskliga rättigheter, antidiskriminering och global solidaritet med fokus på kvinnors och barns utsatthet i världen. 

Internationell uppmärksamhet 
Att svenska kvinnors löner valdes som fokus för aktionen i Almedalen är viktigt ur ett internationellt perspektiv. Aktionen har fått stor uppmärksamhet i internationella media. Där har vi inte sett så starka ”moraliska” fördömanden eller ställningstaganden som här hemma. 
Man har framför allt, ofta med stor förvåning, konstaterat att ”i världens mest jämställda land” är löneskillnaden fortfarande stor mellan kvinnor och män. Sverige och Norden ses ofta som förebilder när det gäller jämställdhet, något vi bör leva upp till!
Och Henry Lindkvist, 100 000 kronor är inte ”skitpengar” för feministiskt initiativ. Det var just därför vi inte ville ”bränna” dessa pengar på något som kanske inte alls bidrog till att få fokus på frågan om lönediskriminering av kvinnor. 
Feministiskt initiativ och de två männen som skänkte pengarna kände (och känner) en desperation över att trots att så mycket sagts och skrivits under så lång tid har situationen inte förändrats. 
Och Lindkvist – vi lovar att detta inte ”blir en vana”! En så stark symbolik använder man bara en gång. Annars går trovärdigheten definitivt upp i rök.
Vi hoppas att debatten allt mer ska komma att handla om själva sakfrågan och allt mindre om aktionen. 
Vi ser fram emot de konkreta förslag för att nå målet jämställda löner som partierna kommer att presentera inför valet. Och som vi sedan tillsammans ska förverkliga genom beslut i riksdagen.

 

http://www.helagotland.se/ledare/artikel.aspx?articleid=6154265