En av åtta män i Sverige har någon gång köpt sex

20 juli 2010

I dagarna har det framkommit att före detta ministern Sven Otto Littorin kan ha gjort sig skyldig till brott mot sexköpslagen.

Om detta visar sig vara sant så tillhör den tidigare arbetsmarknadsministern den statistik som visar att en av åtta män i Sverige någon gång

har köpt sex.

Oavsett vad som är sant i Littorinaffären så förekommer sexköp och övergrepp mot kvinnor av män i alla samhällsgrupper och positioner, något

som inte minst den senaste skandalen runt den före detta polischefen visat. Att män tar sig rätt att utnyttja kvinnor i prostitution är

ett tecken på en kvinnosyn som vi i Feministiskt initiativ inte accepterar. Om Fi får väljarnas förtroende så kommer vi att fortsätta verka för att behålla den nuvarande sexköpslagen men även för att lagen ska utvidgas till att även gälla utomlands.

Fi kommer också att verka

för skärpta straff för sexköp och

satsa på mer resurser och hjälp

till personer i prostitution som

vill ta sig ur sin situation genom

ett nationellt resurscentrum.

Feministiskt initiativ säger

nej till mäns överordning och

sexuell exploatering av kvinnor