Prostituerade bör få skadestånd som brottsoffer

15 juli 2010

Isabelle Ståhl (SVT Debatt 13 juli 2010) vill avskaffa sexköpslagen och menar att den representerar motbjudande moralism. Hon skriver att dagens lagstiftning gör den som säljer sex till brottsoffer och frågar varför.

Om Isabelle Ståhl hade läst lagen skulle hon upptäcka att det är just det som saknas. Vi har en lag som säger att det är ett brott att köpa sex men det finns inget brottsoffer.

För att göra lagen konsekvent är vi många som har krävt just detta. Prostituerade ska bli erkända som brottsoffer och kunna begära skadestånd. Vi vill alltså skärpa lagen när andra vill avskaffa den.

Varför? För att prostitution inte handlar om sex mellan två vuxna människor. Det är en fråga om makt. Prostituerade personer har mindre pengar och makt än köparna har.

Den prostituerade köper inte köparen – han köper dem. De befinner sig i en position att behöva bli köpta. Som lagen uppmärksammar är detta inte ett jämlikt förhållande eller utbyte.

Angående Ståhls anmärkning att ”Anna lade frivilligt upp annonser, och var kräsen med kunderna” så betyder inte detta att hon får ”kontroll över situationen och undviker att hamna i beroendeställning.”

Uppenbarligen var hon ”beroende” av inkomsten, och kände sig inte väl till mods med detta. Mycket riktigt, hon gick i terapi på grund av det.

Undersökningar visar att åttionio procent av prostituerade över hela världen, när de tillfrågas, säger att vad de helst vill är att ta sig ur prostitutionen men att de känner att de inte kan det.

Oavsett om man annonserar eller ej så har runt två tredjedelar av de personer som lever i prostitution lika höga eller högre kliniska kriterier för posttraumatiska stressymptom som hos vårdsökande krigsveteraner, tortyr- och våldtäktsoffer.

Symptomen, till exempel allvarliga anorektiska reaktioner, manifest eller latent suicidalitet, självdestruktiva beteenden, grava sömn- och koncentrationssvårigheter, är likadana oavsett var prostitutionen försiggår och oavsett vilka lagar som reglerar den.

Inget ”vanligt jobb” uppvisar dessa effekter som prostitution gör.

I ett jämlikt förhållande skulle en man sluta om en partner sa till honom att han skadade denne, att det han gjorde var obehagligt eller förolämpande.

Han skulle inte fortsätta att gnugga mot en öm vävnad, pressa mot gränserna på interna organ där det gör ont, eller kräva att hans partner blir en oral mottagare av utlösning emot dennes vilja.

Köpare av prostituerade människor tror att de kan kräva vad som helst för att de betalar, visar forskning. Regeringens utredare 1995 uppmärksammade detta när man uttalade att köpare anser att pengarna ger dem ”rätt att hantera kvinnan som de vill” eftersom han har den sociala, ekonomiska och (tills nu) den politiska makten.

Detta blir än mer uppenbart, och vanligt, där prostitutionen är laglig.

Forskning i delstaten Victoria i Australien visade att legalisering ökar konkurrens och krav, att kvinnor utför skadliga praktiker som till exempel sex utan kondom och att man i högre utsträckning accepterar oönskade kunder.

Mängder av vittnesmål från lagliga bordeller i Nevada, USA, vittnar om att osäkert sex krävs av såväl torskar som hallickar.

Inte förrän de som utsätts blir kompenserade och dessutom får hjälp att lämna sexindustrin, har vi kommit rätt i den här frågan. Sveriges lag är än så länge ofullständig.

När rättsväsendet anser att en prostituerad persons så kallade ”samtycke” innebär att brottet begås mot den allmänna ordningen, och inte mot hennes person, trots att detta samtycke är ett resultat av tvingande omständigheter, behöver lagen förtydligas.

Lagen uppmärksammar att prostitution innebär en maktobalans, en ojämlikhet, ofta på grund av de desperata förhållanden som orsakar personens inträde i den och som håller dem kvar där.

Prostituerade bör få såväl brottsofferersättning och ekonomiskt skadestånd från torskar.

Samhället har ansvar för socialt stöd och yrkesutbildning så att de som vill också kan lämna sexindustrin. En ny offentlig utredning föreslår också lägligt att prostituerade personer kan vara att anse som målsägande. Detta är ett steg i rätt riktning.