Svar från Schyman (F!)

15 juli 2010

Visst fick Schyman och Feministiskt initiativ publicitet – men hur långt utanför Visbys ringmur nådde det politiska budskapet, frågar sig Gabriel Ehrling.

För att stilla hans nyfikenhet ska jag tala om att det vi gjorde nådde inte bara ut i Sverige utan faktiskt i hela världen. Det fanns inte en världsdel där inte nyheten fanns på framträdande plats. Det sändes filmer i tv, på webben, det fanns texter i tidningar och intervjuer och kommentarer i radio från hela världen. Vi var faktiskt förvånade. Ingen av oss hade föreställt sig att vi skulle skapa en världsnyhet.

Hur kunde det bli så? Det är en intressant fråga. Jag ser två anledningar. För det första blev många väldigt förvånade över att det faktiskt finns så stora löneskillnader i Sverige. Många har ju trott at Sverige är jämställdhetens paradis på jorden. För det andra så finns samma problem i alla länder i alla världsdelar. När kvinnor arbetar är lönen lägre än männens. Kvinnodominerade sektorer har runt 70-80% av mäns löner. Det här betyder alltså att vi inte bara påverkat den politiska debatten om löneskillnaderna i Sverige, utan faktiskt också inspirerat feministisk politisk debatt i hela världen.

Men jag ska ärligt säga att det inte var ett lätt beslut att fatta. Jag tror de flesta av oss tycker att 100 000 kronor är väldigt mycket pengar. Dessutom vet de flesta av oss också att det finns mångas hål att stoppa i. Många har också reagerat just så – Varför skänker ni inte pengarna till Rädda Barnen, till någon kvinnojour, till svältande barn i Afrika, osv. Det finns välgörenhetsorganisationer som arbetar med bistånd i olika former. Det är bra. Feministiskt initiativ är inte en välgörenhetsorganisation. Vi är ett politiskt parti som arbetar med politiken som redskap för långsiktiga förändringar i verkligheten. Vi fick 100 000 kronor av två män som både ville visa sin upprördhet över lönediskriminering och stödja F! för att vi är det enda partiet som har ett konkret förslag för att få stopp på eländet.

I det sammanhanget, när det gäller politisk kommunikation och påverkan, är 100 000 kronor väldigt lite. Vi diskuterade alternativa förslag men kunde konstatera att en halvsidesannons i en kvällstidning kostar mer än 100 000 kronor. Vi kom fram till att det bästa sättet att tydligt åskådliggöra problemet med lön efter kön var att bränna upp samma summa som kvinnor går miste om, varje minut!

Vi är övertygade om att den här aktionen har fått fler att förstå hur mycket pengar det faktiskt rör sig om under ett arbetsliv, där kvinnor i slutändan straffas med låg pension. Det ska vi fortsätta att uppröras över. Ända fram till valbåset!