– Därför eldade vi upp pengarna

15 juli 2010

Fi svarar på kritiken: Gick feministiskt initiativs trovärdighet upp i rök? Det tycks i alla fall Lennart Lindgren tro. På Gotlands Folkblad den 12 juli 2010 menar han att vi la krokben för partiets politik med tilltaget att bränna pengar.

Han tror dessutom att vi tänker bränna pengar för varje orättvisa vi ser att kvinnor är utsatta för och menar, helt riktigt, att det i så fall skulle behövas betydligt mer pengar. ”Med den nya politiska logik som fi öppnat skall 100 000 pengar brännas för varje orättvisa”, skriver han. Och fortsätter ”… Synd att fi gick upp i rök med många angelägna kvinnofrågor på programmet. Nu får andra partier ta ansvar för dessa rättvisefrågor.”
Och ja, Lennart Lindgren, det är precis detta det handlar om. Att de andra partierna ska ta ansvar! För det är just det de inte gör. Och det var just det vi ville uppmärksamma.
Fakta är att kvinnor tjänar i genomsnitt 84 procent av vad män gör. Det är ett lönegap som varit nära nog konstant under minst tre årtionden. Sammanlagt saknas det över 70 miljarder kronor per år i kvinnors lönekuvert så länge vi har lön efter kön. Den absolut största delen av lönegapet består av skillnader mellan olika sektorer och yrken – trots likvärdiga krav på kunskaper, ansvar och ansträngning.

Jämställdhetsfond 
Det är en av vår demokratis största skandaler att vare sig riksdag, regering eller arbetsmarknadens parter gör mer för den mänskliga rättigheten att inte diskrimineras på grund av sitt kön. Vi har sett den ena regeringen efter den andra passera utan att någonting händer.
Feministiskt initiativ har ett konkret förslag som vi tänker driva i riksdagen.
Vi vill inrätta en jämställdhetsfond som omfördelar pengar mellan arbetsgivare för att finansiera höjda löner i kvinnodominerade arbeten och sektorer. En höjning av arbetsgivaravgiften med en halv procentenhet – en jämställdhetsavgift – läggs på alla arbetsgivare. Samtidigt bidrar staten med samma summa, 4 miljarder kronor. Pengarna fördelas ut till arbetsgivare för att höja lönerna i kvinnodominerade yrken.
Den nya logik som vi har öppnat i politiken är att vi inte längre accepterar att vi har en lönebildning som håller kvar kvinnor i lönelägen som systematiskt är lägre än mäns. Vi ifrågasätter den konstruktion för lönebildning som alltid ger männen mer. 
Vi påstår att arbetsmarknadens parter inte kan lösa problemet med den sektorsvisa lönediskrimineringen. Ingen av dem kan förhandla för andra än sina egna medlemmar. Frågan måste alltså lyftas till den samhällspolitiska nivån. Vid ett välbesökt seminarium i Almedalen, med alla inblandade parter närvarande (fack, arbetsgivare, medlingsinstitutet och DO) visade det sig att vi hade flertalet med oss i vårt resonemang.

Trötta på att vänta
Och det är inte konstigt. Både kvinnor och män är trötta på att vänta. Pengarna som vi eldade upp skänktes av Tomas Mazetti och Per Eriksson på reklamkollektivet Studio Total. De var upprörda över lönediskrimineringen och över att ingenting händer trots att alla partier i sina partiprogram sedan flera decennier lovat att avskaffa lönediskrimineringen av kvinnor. 
De ville stödja feministiskt initiativ ekonomiskt för att vi skulle kunna lyfta lönefrågan i valrörelsen. Frågan var hur vi bäst skulle kunna använda 100 000 kronor för att kunna kanalisera både vår upprördhet över diskrimineringen och det faktum att vi har ett förslag på lösning – en jämställdhetsfond.
100 000 kronor är väldigt mycket pengar. Det vet var och en. De flesta av oss vet också att det finns många hål att stoppa i, både här hemma och ute i världen. Därför är det självklart att en första reaktion på att pengar brinner upp blir ”Så gör man bara inte! Man låter inte pengar gå upp i rök.” 
Summan är stor för var och en av oss. Men i valrörelsesammanhang, för att få ut information, är summan otroligt liten. En enda halvsidesannons i en kvällstidning kostar mer. 
Och riksdagspartiernas valbudgetar, delvis finansierade av partistöd, det vill säga skattepengar, ligger på mellan 7 och 70 miljoner kronor. Och för att få största möjliga fokus på frågan om lönediskrimineringen för den summa pengar vi hade att tillgå valdes detta verkligen mycket desperata tillvägagångssätt.

Går miste om 100 000 kronor
Vi hoppas och tror att när den första reaktionen lagt sig så kommer alltfler att fortsätta att fundera över den verklighet som faktiskt ligger bakom vår aktion. Det faktum att kvinnor varje minut går miste om 100 000 kronor på grund av att det arbete kvinnor utför värderas lägre. 
Och det faktum att inget annat parti än feministiskt initiativ har lagt ett konkret förslag till förändring tror vi gör att fler och fler vågar vara feminister också på valdagen.