Därför eldade vi upp 100 000 kronor

6 juli 2010

FI: Summan motsvarar vad kvinnor förlorar i lön varje minut jämfört med män.

Feministiskt initiativ har eldat upp 100 000 kronor. Vi gjorde det som en manifestation för rättvisa löner mellan kvinnor och män. Summan som vi eldade upp motsvarar vad kvinnor i Sverige förlorar i lön varje minut, jämfört med män.

Att elda upp 100 000 kronor kan kanske verka desperat, och det är det också. Det är en desperat reaktion på en desperat situation. Diskrimineringen av kvinnor – halva landets befolkning – tillåts pågå år ut och år in. Det är en av vår demokratis största skandaler att vare sig riksdag, regering eller arbetsmarknadens parter gör mer för den mänskliga rättigheten att inte diskrimineras på grund av sitt kön. Vi har sett den ena regeringen efter den andra passera utan att någonting händer.

Kvinnors månadslön för en heltidstjänst är i genomsnitt 4 700 kronor lägre än mäns, och kvinnor tjänar i genomsnitt 84 procent av vad män gör. Den absolut största delen av lönegapet består av skillnader mellan olika sektorer och yrken. Det skiljer tusenlappar mellan vården och verkstaden, mellan ICA och IT – trots att kraven på utbildning, ansvar och ansträngning ofta är likvärdiga. Det är ett lönegap som varit nära nog konstant i tre årtionden. Sammanlagt saknas det över 70 miljarder kronor per år i kvinnors lönekuvert för att kvinnor ska ha lika hög lön som män.

Pengarna som vi eldade upp har skänkts av Tomas Mazetti och Per Eriksson som båda arbetar på reklamkollektivet Studio Total. De är lika upprörda som vi över diskrimineringen och bestämde sig för att stödja Feministiskt initiativ ekonomiskt för att lyfta dessa frågor i valrörelsen.

När vi gemensamt diskuterade hur vi bäst kunde använda pengarna för att uppmärksamma lönegapet föreslog Tomas och Per att vi skulle elda upp dem – som det mest effektiva sättet för att få ut vårt budskap. Vår första reaktion var självklart att det var en vansinnig idé – så gör man bara inte med pengar. Men vi kunde också snabbt konstatera att det var svårt att använda dem på ett sätt som bättre kunde illustrera och uppmärksamma det hårresande lönegapet. Att annonsera som andra partier gör var inte att tala om, eftersom en enda halvsidesannons i en kvällstidning kostar mer än 100 000 kronor. Det räcker inte långt.

Feministiskt initiativ har som enda parti ett konkret och effektivt förslag för att komma tillrätta med löneskillnaderna. Vi vill se en jämställdhetsfond som omfördelar pengar mellan arbetsgivare för att åstadkomma höjda löner i kvinnodominerade arbeten och sektorer. Jämställdhetsfonden ska finansieras genom en höjning av arbetsgivaravgiften med en halv procentenhet samtidigt som staten bidrar med samma summa. Det skulle alltså innebära ett paradigmskifte för lönebildningen i Sverige.

Det är hög tid att människor inser vidden av att kvinnor i Sverige tillsammans går miste om 100 000 kronor varje minut. Det är hög tid att väljarna får veta att det finns ett alternativ i valrörelsen, ett parti som tar det stora samhällsproblemet som diskriminering innebär på allvar.