Ett barn är fött

24 december 2005

Många av oss känner till historien om de överfulla härbärgena i Betlehem och om stallet dit Maria hänvisades för att föda. Drygt 2000 år senare och några breddgrader längre norr ut, i ett av världens rikaste länder, är situationen för många gravida kvinnor densamma.

Tio procent av de gravida kvinnorna i Stockholmsområdet får inte plats när de ringer till ”sitt” utvalda sjukhus för att föda. I andra delar av vårt avlånga land är avstånden till förlossningsavdelningar orimligt långa. Det finns idag ingen tillgänglig statistik över hur många barn som föds i bilen, taxin eller hallen på grund av neddragningar i förlossningsvården.

År 2003 föddes 95 902 barn i Sverige. Medelvårdtiden för förlösta kvinnor har blivit allt kortare. År 1973 var medelvårdtiden 6,1 dygn vilket kan jämföras med 2,4 dygn 2003. Medelvårdtiden efter kejsarsnittsförlossning år 2003 var kortare än medelvårdtiden efter vaginal förlossning år 1973.

Grunden för ett bra och säkert födande är trygghet. Trygghet i en garanterad plats att föda med adekvata resurser. Trygghet i att veta sig bli väl bemött som den man är. Trygghet i att veta att de önskemål man har som födande kommer att bli lyssnade på. Trygghet i att veta att man kommer att få det stöd och den medicinska vård som både man själv och barnet behöver.

Alla kvinnor måste få en medicinsk säker förlossnings- vård där personalen har tid och möjlighet att lyssna på kvinnans egna önskemål. Förlossningsvården måste få kosta!

Låt oss välja en annan väg än härbärgena i Betlehem. Låt oss ge gravida kvinnor det bästa rummet och den bästa omsorgen när de ska föda.

Hela rapporten kan du ladda ner här.