Feministiskt initiativ vill höja kvinnors pensioner med 5 procent

24 augusti 2010

Höj pensionerna för kvinnor med 5 procent. Det förslaget lanserade Gudrun Schyman idag under ett torgmöte i Norrköping.

 

– De kvinnor som är pensionärer nu har levt hela sina yrkesverksamma liv i ett djupt ojämställt samhälle. De har fått betala ett högt pris i form av lägre lön, deltidsanställningar och år utanför arbetsmarknaden. Vinnare har inte bara männen varit, utan även arbetsgivare, barn, gamla och sjuka. Det är inte mer än rätt att vi alla hjälps åt att betala tillbaka en liten del av samhällets skuld, säger Gudrun Schyman, talesperson för Feministiskt initiativ.

Feministiskt initiativ föreslår att kvinnorna ska få ett påslag på den allmänna pensionen med 5 procent från och med 2011 och 20 år framåt. Under den perioden hoppas partiet att lönegapet mellan kvinnor och män ska hinna avskaffas, bland annat genom förslaget om en jämställdhetsfond för omfördelning av löneutrymme. I dag tjänar kvinnor 84 procent av mäns löner, en siffra som varit i princip oförändrad sedan 1980-talets början.

– Ett påslag på pensionen med 5 procent vore en rimlig symbolisk ersättning. Det skulle fungera som samhällets tack för de underbetalda insatser som kvinnor gjort i ett ojämställt arbetsliv. Men också för kvinnors obetalda insatser med hem, barn, gamla och sjuka – insatser som varit en förutsättning för hela samhällets funktion, säger Gudrun Schyman.

– De etablerade partierna tävlar om vem som ska vara pensionärernas bästa vän. Men deras analyser är helt könsblinda. För mig är debatten ytterligare en bekräftelse på att det behövs en självständig feministisk röst i politiken, säger Gudrun Schyman.

Kostnaden för Feministiskt initiativs förslag om höjda pensioner för kvinnor uppskattas av partiet till 5 miljarder kronor per år.

Se även Feministiskt initiativs förslag om en jämställdhetsfond för jämställda löner:

http://www.feministisktinitiativ.se/artiklar.php?show=945

För mer information:

Feministiskt initiativs pressjour 0706-100 191