Feministiskt initiativ vill att NATO:s bombövningar i Sverige upphör

6 augusti 2010

Just nu utövar USA flygbombövningar i Norrbotten när svenska försvarsmakten samarbetar med NATO. Gudrun Schyman, talesperson för Feministiskt initiativ, som är på Norrlandsturné menade under sitt torgmöte i Luleå på fredagen att det militära samarbetet med NATO omedelbart måste upphöra.

Under sommaren pågår bombövningar med bas på flygflottiljen F21 i Luleå, under betäckningen »Loyal Arrow», vilken är en av de största flygövningarna som någonsin genomförts i Sverige.

– Vi ser en ökad militarisering på det säkerhetspolitiska området, inte minst i och med Europeiska Unionens förpliktigade försvarssamarbete, men också genom att Alliansregeringen samarbetar med NATO i den bombövning som USA just nu utför i Norrbotten. Det är dags att tala klarspråk kring frågan att Sverige inte längre har ambitionen att vara alliansfritt utan befinner sig i krig. Sverige måste omedelbart stoppa den bombövning som pågår i Norrbotten och dra tillbaka sina militära insatser från Afghanistan, menade Gudrun Schyman, talesperson för Feministiskt initiativ i Luleå på fredagen.

– Det sker en militär upprustning när vi istället borde ha målsättningen militär nedrustning i Sverige. Det finns en okunskap om vad säkerhet är inom regeringen. Enligt FN dör fler kvinnor till följd av närstående mäns våld än det totala antal som dör i väpnade konflikter i världen. Det är därför hög tid att omdefiniera säkerhetsbegreppet – säkerhetspolitik måste handla om människors säkerhet och inte nationers säkerhet, fortsatte Schyman.

– Sverige har möjlighet att och borde istället satsa på konfliktförebyggande åtgärder och fredsfrämjande medlingsinstitutioner. Feministiskt initiativ stödjer den demonstration som sker i Luleå under lördagen under parollen ”NATO ut ur Sverige”, och uppmuntrar Luleåborna att gå ut och delta i demonstrationen mot USA:s bombningar i Norrbotten, avslutade Schyman.

Mer information
Feministiskt initiativs pressjour 0706-100 191
Feministiskt initiativs hemsida: www.feministisktinitiativ.se
Gudrun Schymans valkampanjsida: www.letsvote.se