Feministiskt initiativ vill införa ett tredje juridiskt kön

30 juli 2010

Under RFSL:s partiledardebatt på fredagen aviserade Gudrun Schyman att Feministiskt initiativ vill införa ett tredje juridiskt kön för personer vars könstillhörighet faller utanför kvinna eller man. Det ska öppna upp för att även intersexuella personer ska skyddas mot könsdiskriminering.

Uppemot var hundrade person föds med någon form av oklar könstillhörighet och en grupp av dessa betecknas med sjukdomstillståndet Intersexualism idag. 

– Alla intersexuella har inte behov av kirurgisk eller medicinsk behandling och ska inte heller behöva bli betraktade som sjuka. Intersexuella måste själva få möjlighet att bestämma om de vill korrigera sitt kön till kvinna eller man, eller om de identifierar sig som just intersexuella. Intersexuella måste erkännas juridisk status för att möjliggöra att också de kan få sina mänskliga rättigheter respekterade, sade Gudrun Schyman, talesperson för Feministiskt initiativ, under RFSL:s partiledardebatt på Pride. 

– I länder som Nepal och Sydafrika som infört ett tredje juridiskt kön kan intersexuella idag hävda att de blivit könsdiskriminerade om de exempelvis tvingats genomgå genitala rekonstruktionsoperationer under sin uppväxt. Dessa operationer får livsavgörande konsekvenser och är djupt kränkande för den som ofrivilligt utsatts för det, menar Schyman. 

– Det är dags för majoritetssamhället att ta steget att våga se bortom könsnormerna kvinna och man. Att införa ett tredje kön skulle kunna innebära ett stort steg för att erkänna transpersoner i stort, menar Schyman. 

Mer information

Feministiskt initiativs pressjour 0706-100 191
Feministiskt initiativs hemsida: www.feministisktinitiativ.se 
Gudrun Schymans valkampanjsida: www.letsvote.se