Stoppa stening och avrättning i Iran

24 juli 2010

Det är vi som måste förändra världen, ingen kommer göra det åt oss. När vi slutar kämpa går framstegen vi kämpat för tillbaka. När vi glömmer eller tänker på något annat återupptas vidrigheter vi trodde vi stoppat.

Vart vi än vänder oss i världen ser vi hur kvinnor drar det kortaste strået, den strukturen kallar vi könsmaktsordningen eller patriarkatet. Vart vi än vänder oss ser vi hur den verkar och motverkar framsteg. Den drar oss bakåt när vi vill framåt, den straffar oss när vi bryter mot dess regler.

Religion i alla dess former används ofta som ursäkt för att fortsätta begränsa människor och tvinga dem att acceptera förtryck. Religion ska inte vara lag. Religiösa lagar måste fördömas starkt från alla länder som kallar sig demokratiska. Vi måste också se att de lagar vi har här i väst är präglade av kristen moral som också strävar efter att begränsa oss. Religionens inflytande över staten måste bort i hela världen.

Jag representerar en rörelse som varit framgångsrik här i Sverige och i många andra länder i väst, feminismen. Vi kämpade för rätten till skilsmässa, rösträtt och abort. Rätten att välja själv, rätten att säga nej och rätten till sin sexualitet. Många tar det nu för givet och glömmer bort att resten av världen inte har samma rättigheter och möjligheter. Att rättigheter inte kommer gratis.

Det är vi som måste förändra världen, som måste fortsätta kämpa. Som måste se bortom gränser och avstånd för att uppnå frihet för alla. Vi måste höja rösten mot dessa orättvisor och kräva att de regeringar som representerar oss gör det samma. Kraftigt ska dessa lagar fördömas, tydligt ska kraven på upphörande av dessa straff vara. Konsekvenser ska finnas mot dem som inte lyssnar. Vi är bara så små som vi tror att vi är.

Feministiskt initiativ kräver inte bara slut på stening och dödsstraff, vi kräver lag utan religion, liv utan förtryck, solidaritet utan gränser. Stoppa dessa avrättningar, inte bara tillfälligt utan permanent. Frige dem som dömts och ändra lagarna.