Lönegapet mellan könen lika stort som 1981: Fi föreslår ny jämställdhetsfond för att minska lönegapet

8 juli 2010

Lönegapet mellan könen har stått stilla sedan 1981 och riksdagspartierna saknar konkreta förslag för hur de ojämställda lönerna ska brytas. Det visar en ny rapport som Feministiskt initiativ presenterar i dag. Partiet föreslår en jämställdhetsfond som omfördelar pengar mellan arbetsgivare för att finansiera höjda löner i kvinnodominerade sektorer.

 

– Både högern och vänstern stirrar sig blinda på de låga kvinnolönerna i den offentliga sektorn och missar kvinnorna i den privata sektorn. Lönegapet måste angripas bortom traditionella höger- och vänsterståndpunkter. En jämställdhetsfond är ett sätt, säger Gudrun Schyman, talesperson för Feministiskt initiativ.

Lönegapet har varit oförändrat under tre decennier. Dagens nivå är densamma som 1981. Då hade kvinnorna 83 procent av männens löner, efter att tidigare ha närmat sig männens lönenivå successivt. Detta trots löften från såväl arbetsmarknadens parter som politiker om minskade löneskillnader.

För att minska lönegapet vill Feministiskt initiativ inrätta en jämställdhetsfond. Den ska bli ett nytt verktyg för att omfördela pengar mellan arbetsgivare och finansiera höjda löner i kvinnodominerade arbeten och sektorer. Jämställdhetsfonden ska finansieras genom en höjning med en halv procentenhet av arbetsgivaravgiften samtidigt som staten bidrar med samma summa. Kostnaden för statskassan för denna reform uppgår till cirka 4 miljarder kronor per år.

– Arbetsmarknadens parter klarar inte av att på egen hand åtgärda den diskriminerande ordning som blivit resultatet av deras beslut. Som enda politiska parti lägger vi fram ett konkret förslag som frigör resurser till höjda kvinnolöner, där staten och arbetsgivarna är med och betalar, säger Gudrun Schyman.

Kvinnors månadslön för en heltidstjänst är i genomsnitt 4 700 kronor lägre än mäns, enligt beräkningar från Medlingsinstitutet. Sammanlagt saknas det över 70 miljarder i kvinnors lönekuvert för att kvinnor ska ha lika hög lön som män, trots att de har högre utbildning. Det motsvarar drygt 100 000 kronor mindre i kvinnors plånböcker – varje minut under dygnets alla timmar.

Rapporten:  ”Jämställdhetsfond för jämställda löner. En rapport från Feministiskt initiativ

Mer information:

Feministiskt initiativs pressjour 0706-100 191