Frågor och svar

6 juli 2010

Varför eldar ni upp 100 000 kronor?

Feministiskt initiativ eldar för rättvisa löner. Det är en av vår demokratis största skandaler att vare sig riksdag, regering eller arbetsmarknadens parter gör mer för den mänskliga rättigheten att

inte diskrimineras på grund av sitt kön. Kvinnor diskrimineras dagligen genom att män varje minut får drygt 100 000 kr mer i plånböckerna. 

Kvinnors månadslön för en heltidstjänst är i genomsnitt 4 700 kronor lägre än mäns. Sammanlagt saknas det över 70 miljarder i kvinnors lönekuvert för att kvinnor ska ha lika hög lön som män, trots att de har högre utbildning. Att elda pengar såg vi som ett effektivt sätt att sätta ljuset på frågan.

Feministiskt initiativ har som enda parti ett konkret och effektivt förslag för att komma tillrätta med löneskillnaderna. Vi vill se en jämställdhetsfond som omfördelar pengar mellan arbetsgivare för att åstadkomma höjda löner i kvinnodominerade arbeten och sektorer. Jämställdhetsfonden ska finansieras genom en höjning av arbetsgivaravgiften med en halv procentenhet, samtidigt som staten bidrar med samma summa. Det skulle alltså innebära ett paradigmskifte för lönebildningen i Sverige.

Var kommer pengarna ifrån?

Feministiskt initiativ har fått 100 000 kronor av Tomas Mazetti och Per Eriksson som båda arbetar på reklamkollektivet Studio Total. De tog kontakt med oss för att de är lika upprörda som vi över diskrimineringen av kvinnor och ville stödja Feministiskt initiativ med dessa frågor i valrörelsen. De pengar som eldats upp är alltså inte pengar från Feministiskt initiativ eller pengar från tidigare donatorer.

Är ni helt från vettet?

Vår första reaktion var självklart att det var en vansinnig idé – så gör man bara inte med pengar. Men vi kunde också snabbt konstatera att det var svårt att använda dem på ett sätt som bättre kunde illustrera och uppmärksamma det hårresande lönegapet. Att annonsera som andra partier gör var inte att tala om, eftersom en enda halvsidesannons i en kvällstidning kostar mer än 100 000 kronor. Det räcker inte långt.

Kunde ni inte gjort något bättre för pengarna?

Det var inget lätt beslut att elda upp pengarna. Vi diskuterade tillsammans med Studio Total hur vi skulle använda pengarna på bästa sätt för att få uppmärksamhet för vår politik mot diskriminering. Det viktiga för oss var att pengarna skulle ge maximal effekt för att komma åt det faktum att halva landets befolkning diskrimineras varje dag. 100 000 kronor motsvarar den summa som kvinnor får lägre i lön jämfört med män varje minut i Sverige – det vill vi synliggöra. 

Att skänka pengarna till välgörenhet hade inte bidragit till minskad diskriminering i ett längre perspektiv. Vi måste lyfta upp frågan som en rättvisefråga. Vi kom fram till att det bästa sättet att uppmärksamma den här frågan och berätta att vi ställer upp i valet med konkreta förslag mot lönegapet är att bränna upp pengarna.

Var det riktiga pengar?

Ja, det var äkta sedlar. 

Är det inte förbjudet att förstöra pengar?

Nej, det är det inte. Det finns ingen lag som säger att det är förbjudet att förstöra pengar. Det lagen reglerar är att man inte får sprida förändrade eller bearbetade mynt och sedlar.
Se kap 5 §5 i Lag (1988:1385) om Sveriges riksbank
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1988:1385