Sexköpslagen har minskat prostitutionen!

3 juli 2010

Sexköpslagen ger resultat, prostitutionen har minskat och attitydundersökningar visar att majoriteten av allmänheten är positiva till sexköpslagen. Det visar utredningen Förbud mot köp av sexuell tjänst, En utvärdering 1999–2008, som lämnades över till justitieminister Beatrice Ask under tisdagen.

Vi hoppades och trodde 1999 då sexköpslagen infördes att den skulle leda till en minskning av prostitutionen. Och nu visar utredningen Förbud mot

köp av sexuell tjänst, En utvärdering 1999–2008, som lämnades över till justitieminister Beatrice Ask under tisdagen
, att lagen haft önskad effekt. Flera punkter i utredningen visar att lagen ger resultat: Prostitutionen har minskat, attitydundersökningar visar att majoriteten av allmänheten är positiva till sexköpslagen. Det innebär att sexköpslagen är viktig för att vi ska kunna minska prostitutionen än mer. 

Idag är straffsatsen för sexköp, böter till fängelse upp till sex månader, samma som för snatteri. Om samhället med straffsats vill påvisa hur allvarligt man ser på brottet blir detta löjeväckande. Därför är det glädjande att utredningen föreslår att maxstraffet för sexköp ska skärpas till ett år. 

Jag har tidigare flera gånger påpekat det orimliga i att de som säljer sexuella tjänster inte i juridisk mening betraktas som målsägande. Nu föreslår utredningen att de som säljer sex ska kunna vara målsägande. Det innebär att den som säljer kan få brottsofferstatus vilket är grund för att kunna begära skadestånd. Även detta blir en markering av ansvaret där det hör hemma. Den som kränker den prostituerade genom att tvinga henne utföra sex skadar henne och bör således kompensera henne. 

Idag finns mycket spridd kunskap om prostitutions och människohandel, inom polisen, länsstyrelsen, de tre kommunala prostitutionsenheterna. Utredningen föreslår helt logiskt att ett nationellt centrum för prostitution och människohandel ska inrättas. På det sättet kan vi få en samlad kunskap vilket är viktigt för metodutveckling i arbetet med såväl köpare av sexuella tjänster som de som säljer.

Det som denna utredning, i likhet med de två tidigare prostitutionsutredningarna, inte tar upp ordentligt är den prostitution som förekommer bland homo- bi och transsexuella personer. Här är mörkertalen högre och vår kunskap mycket lägre. RFSL har tagit på sig ett uppdraget av regeringen att undersöka omfattningen och situationen för personer som köper och säljer sexuella tjänster i gay-världen. Den rapporten ska vara klar i årsskiftet 2010/2011. Efter det får vi hoppas att statliga utredningar och andra rapporter som berör prostitution klarar av att inrymma fler sorters prostitution än den heterosexuella prostitutionen.

Gudrun Schyman, talesperson för Feministiskt initiativ