Fi är politikens entreprenörer

21 maj 2010

I stället för att ge Sverigedemokraterna en vågmästarroll kan väljarna rösta in Feministiskt initiativ i riksdagen. När andra partier använder feminismen som ytterligare en krydda till en redan formulerad utgångspunkt, väljer Fi-politiker att i stället låta feminismen utgöra själva utgångspunkten. Det skriver Gudrun Schyman, talesperson och riksdagskandidat för Feministiskt initiativ.

Genom en unik öppen webbomröstning som pågått under hela april månad har vi nu låtit väljarna vara med och bestämma vilka frågor som Feministiskt initiativ ska driva under valrörelsen. Resultatet blev:

Jämställda löner. Kvinnors arbete värderas fortfarande lägre än mäns. Kvinnor tjänar i genomsnitt 4 700 kronor mindre i månaden än män på en heltidstjänst. Vi vill inrätta en jämställdhetsfond för att finansiera höjda löner i kvinnodominerade arbeten och sektorer. Individualiserad föräldraförsäkring. I dag behöver många kvinnor med små barn gå ned i arbetstid för att få vardagen att gå ihop. Samtidigt arbetar småbarnspappor fler timmar än någon annan grupp. Genom att individualisera föräldraförsäkringen tar vi ett steg bort från idén om föräldraskap som något knutet enbart till kvinnor. Arbetstidsförkortning. 40-timmarsveckan förutsätter att många kvinnor jobbar deltid för att ta hand om hem, barn och gamla. En daglig arbetstidsförkortning för alla omfördelar så att stressen minskar, samtidigt som det blir lättare att kombinera yrkesarbete med föräldraskap, fritid och samhällsengagemang.

En grön omställning. Fattiga kvinnor i tredje världen drabbas hårdast av klimatförändringarna, medan de rika västländerna står för 80 procent av växthusgasutsläppen. Sverige måste betala av sin skuld till u-länderna med teknik och resurser – utan att urholka biståndsbudgeten. Och här i Sverige behövs en utbyggd kollektivtrafik, energisnåla bostäder en minskad köttkonsumtion. Avskaffa momsen på tåg- och bussresor och ge SJ och Trafikverket mer resurser och nya direktiv så att biljettpriserna sänks. En solidarisk asylpolitik. Så länge världen präglas av våld och orättvisor kommer det att finnas människor som lämnar sina hemländer för att söka skydd och ett värdigare liv i ett annat land. Det bör vara varje människas rättighet. Personer som är papperslösa har i dag inga grundläggande rättigheter och måste få uppehållstillstånd. Ett nej är ett nej. Vi är trötta på att rättsväsendet om och om igen skuldbelägger kvinnor som anmäler våldtäkter. Det är dags att domstolarna utgår från att män förstår vad ordet Nej betyder.

Läget är följande: Regeringen går till val med ett svenskt rekord i antifeministisk politik i bagaget. De rödgrönas feministiska insikter får ideligen stå tillbaka för andra värden och intressen i deras politiska praktik. Fixeringen vid blockpolitiken gör att det i dag inte finns någon opposition i riksdagen. Det kan vi ändra på i kommande val. I stället för att ge Sverigedemokraterna en vågmästarroll kan väljarna rösta in Fi i riksdagen.

När andra partier använder feminismen som ytterligare en krydda till en redan formulerad utgångspunkt, väljer vi att i stället att låta feminismen utgöra själva utgångspunkten. Vi är politikens nytänkande entreprenörer. Den som funderar på att rösta på feministiskt ska veta att hon/han inte är ensam om att tycka att det behövs mer feminism i politiken. I EU-valet fick Fi 2,2 procent av rösterna – långt mer än vad media och opinionsinstituten räknat med. Nu siktar vi på att dubbla. Om alla som är feminister också vågar vara det på valdagen kommer Fi in med råge. Svårare än så är det inte!

Publicerad 21 maj 2010 på www.vk.se