Jämtlänningar vill ha ett nytt valsystem

4 maj 2010

Jämtlänningar röstar hellre via Internet eller telefon enligt Sifo. Och varför inte när vi kan deklarera så?

Väl genomfört så skulle det för partier som Feministiskt initiativ innebära slutet på särbehandling av det svenska valsystemet. För väljarna skulle det innebära att en av deras grundläggande rättigheter respekterades, att kunna välja fritt.

De danska forskarna Elklit och Widstrand menar att det svenska valsystemet inte kan anses vara fritt och rättvist och uppmanar att valobservatörer bevakar valet i höst. Kritiken berör främst frågan om tryckning och distribution av valsedlar.

I Sverige står staten bara för tryck och distribution för de partier som fått minst 1 procent av rösterna, en tryckkostnad på cirka 820 000 kronor per parti. En enorm summa för partier utan statligt partistöd. Ur klimatperspektiv är det dessutom oförsvarbart med pappersslöseriet och transporterna.

Funktionärerna i vallokalerna ansvarar bara för att de statligt subventionerade partiernas valsedlar finns framme. Övriga partier ska själva se till att de cirka 5 783 vallokalerna får valsedlar, samtidigt. Det är i det närmaste omöjligt. Särskilt som det förekommer att funktionärer kastar småpartiernas valsedlar i förröstningslokalerna så att någon regelbundet måste fylla på.

De danska forskarna menar att det svenska valet sannolikt skulle kunna underkännas av oberoende valobservatörer. Ett fritt och rättvist val bygger på att väljarna konfidentiellt kan rösta på vilket parti de vill. Att en stat gynnar och garanterar att enbart vissa partiers valsedlar finns i vallokalerna kan inte betraktas som rättvist.

Nuvarande system gör att många röstar på ett annat parti än de skulle önska. De som förlorar mest på detta är väljarna. De förlorar sin grundläggande rättighet att få lägga sin röst på det parti de själva skulle vilja. Jämtlänningarna är rätt ute som vill förändra valsystemet och jag hoppas att nuvarande riksdagspartierna kan se bortom sina egna intressen och rösta igenom ett nytt valsystem.

Publicerades på ÖP 2010-05-04