Låt väljarna utse valets frågor

3 maj 2010

Sociala medier ställer traditionella maktstrukturer inför nya prövningar. På Internet sker nya demokratiseringsprocesser, det finns i princip inte längre en redaktion i världen som kan stoppa människor från att uttrycka sin åsikt. Men vad betyder det framöver för mediestrukturer, partistrukturer och för politiken i stort?

Av de nya partier som lyckats slå sig fram sedan 1990-talet har samtliga haft god ekonomi. Samtliga har också haft vita män som frontfigurer. Det inte är en slump att det förhåller sig på det viset.

Mediestrukturen är inte mindre patriarkal än övriga strukturer, däribland den politiska. Med mycket pengar har man råd med en stor kommunikationsavdelning. Ekonomi styr på så sätt både politikens former och dess innehåll. Den som har flest PR-konsulter i ryggen vinner.

Men de sociala medierna spelar en ny roll på den mediala arenan. De utgör fantastiska verktyg för alla som vill bidra till social förändring, lyfta fram alternativa röster och sprida andra bilder av verkligheten än de som de traditionella medierna väljer att visa. Det är ett stort steg mot verklig och direkt demokrati.

Vi har ett påtagligt politikerförakt i Sverige. När avståndet mellan partierna och väljarna ökar växer föraktet. Vi, med betoning på vi alla, behöver återupprätta politiken. Föra den på vardagsnivå, ompröva den och göra den till vår egen.

Politik kan aldrig vara en fråga endast för några enstaka personer i vissa positioner, då har demokratin och det politiska systemet förlorat sin legitimitet. Dialog med gräsrötter och väljare via sociala medier är en framtida medicin för att stimulera demokratisk utveckling.

Är de politiska partierna redo för att låta väljarna vara med och sätta agendan för de politiska frågorna? Feministiskt initiativ är det. Vi har nu en öppen omröstning på webben där alla som vill kan gå in och vara med. Av fjorton viktiga valfrågor ska det bli tre. Du kan vara med och påverka.

Det vore ett paradigmskifte om resten av partierna också vågade släppa på kontrollen. Ett av de övergripande målen för politiken måste vara att vitalisera demokratin. Det är den som legitimerar politik och ger den kraft. Genom att låta väljarna få sätta den politiska dagordningen går Feministiskt initiativ i bräschen för en sådan utveckling.

Publicerades på Norran.se 2010-05-03