Som man frågar får man svar!

26 april 2010

Jämställdheten. Bara två procent tycker jämställdhet är viktigt, säger SOM-institutets (Göteborgs Universitet) senaste undersökning om svenska folkets attityder inför valet. Jag är skeptisk till resultatet. Jag tror snarare att det är så att som man frågar får man svar, skriver Gudrun Schyman, talesperson för Feministiskt initiativ.

Jag tror att om SOM-institutets fråga hade handlat om rättvisa löner, det vill säga; vill du ha samma lön oavsett kön, när man gör lika eller likvärdigt arbete, då hade svaret varit ett annat. Eller om frågan hade varit om man tycker att rätt till heltid ska vara grund i anställningen, både för kvinnor och män. Då hade svaret blivit ett annat. Eller om man vill se en föräldraförsäkring som ger både män och kvinnor samma rätt att vara hemma från jobbet när barnet/barnen är små. Också då hade svaret blivit ett annat. Hade man frågat om vi ska ha bostäder som alla har råd att bo i, även när man har en undersköterskelön, tror jag också svaret hade blivit ett annat.

Hade frågan varit om man vill kunna förena föräldraskapet med jobbet, genom en kortare daglig arbetstid, utan att få sänkt lön, så hade svaret blivit ett annat. Hade man frågat om det behövs en mer generös asylpolitik, där kvinnor som blir misshandlade och/eller utsatta för trafficking inte ska slängas ut, hade svaret blivit ett annat. Hade frågan gällt mer kraftfulla insatser för att stoppa mäns våld mot kvinnor, våld och hot i namn av heder och sexuella övergrepp så hade svaret blivit ett annat. Listan kan göras mycket, mycket längre men jag tror ni förstår vad jag menar. Så länge frågorna inte är konkreta går det inte att få riktiga svar. Så länge man frågar allmänt om Jämställdhet så tänker många antingen att det väl i princip redan är klart (här) eller att det är en ett särintresse, en enskild fråga som i princip bara berör kvinnor.

Lika mycket makt att forma sina liv

Om man inte har kunskapen om att jämställdhet är ett samhällspolitiskt mål, uttolkat som att kvinnor och män ska ha lika mycket makt att forma sina liv., samma rättigheter och samma möjligheter, och att arbetet för att nå dit måste gå via politiska reformer och lagstiftning, som bryter den pågående diskrimineringen , ja så länge får man svar som man frågar.

Många tänker inte på att jämställdhet har att göra med både det privata livet, arbetslivet och samhällslivet. Lösningen på frågor som rankades högst i SOM-undersökningen, sysselsättning och miljö, handlar i hög grad om att förbättra för och lära av kvinnor.

Sysselsättningen skulle öka markant om alla ofrivilliga deltider gjordes om till heltider. Det är det absolut snabbaste och minst kostnadsdrivande sättet att öka antalet arbetade timmar i samhället. Sysselsättningen skulle också öka markant om vi omfördelade antalet arbetade timmar, genom en daglig arbetstidsförkortning, så att fler orkar mer och längre, utan att slita ut sig, samtidigt som fler får dagligt arbete när de som nu arbetar kortar sin arbetstid. Kravet rätt till heltid och kravet på fortsatt arbetstidsförkortning har drivits av kvinnor i decennier. Just nu är Feministiskt initiativ faktiskt det enda politiska parti som har bägge kraven på sitt program.

Miljöhänsyn handlar i hög utsträckning om att hushålla med resurser. Vi vet att vi inte kan fortsätta den materiella överproduktion och den materiella överkonsumtion som idag pågår. Vi vet att vi måste ställa om. Vi har bara ett jordklot. Det innebär t.ex. att istället för att vi tar ut vinster i samhällsekonomin (bl.a. till följd av tekniska framsteg) i mer pengar i plånboken så tar vi ut vinsterna i form av kortare arbetstid. Precis som vi valde att göra när vi gick från 48 till 40 timmar. Den omställningen tog drygt 15 år. En process som varvade avtal och lagstiftning, en process där ingen gick ner i lön och där inget företag gick i konkurs. En process som alla fack och en majoritet av de politiska partierna stod bakom och dessutom var övertygade om att den skulle fortsätta. Tidsplanen var att vi skulle vara framme vid 30-timmars arbetsvecka ungefär nu, år 2010.

På den tiden fanns in samma medvetenhet om miljö- och klimatproblemen. Idag har vi den kunskapen och det gör arbetstidsförkortningen till en än mer aktuell fråga. F! är det enda politiska parti som har arbetstidsförkortning på dagordningen inför valet.. Det är klokt att se att jämställdhet är både medel och mål. Ökar vi kvinnors möjlighet till heltidsarbete och lön att leva på ökar välfärden för många. Sänker vi arbetstiden för alla kan vi se fram mot en långsiktigt hållbar samhällsutveckling med både rätt till arbete och tid att leva.

Publicerad på GP Debatt 2010-04-26