Vad hände med människovärdesprincipen?

19 april 2010

I Europaparlamentsvalet i juni fick Feministiskt initiativ (Fi) 2,22 procent av rösterna, men Sverigedemokraterna (Sd) fick 3, 27 procent.

Vi förväntar oss att alla får samma bemötande i olika samhällsinstanser som hälso- och sjukvården, utbildningssystemet och rättsväsendet. Människovärdesprincipen ligger till grund för all hälso- och sjukvård som ges i Sverige. Den säger att ”alla människor har lika värde, oavsett personliga egenskaper, samhällsställning, bakgrund eller annat”. ”Detta värde ger rätt till vård på lika villkor”. Utbildningsdepartementet har nyligen tagit fram en ny publikation med allmänna råd under betäckningen ”för att befrämja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling” för att säkerställa jämlikt bemötande och bedömning i landets skolor. Vi är alla lika inför lagen, sägs det. Ändå efterföljs inte detta! I Sverige 2010!

Män får bättre och mer kostsam sjukvård än kvinnor. Män som söker sjukvård får extensiva utredningar, medan kvinnor får arbetsträna. Pojkar får mer uppmärksamhet och hjälp i förskola/ skola än flickor. Män tas på större allvar i rättssystemet än kvinnor. Den nuvarande regeringen gynnar män framför kvinnor genom att gynna höginkomsttagare och sviker könsrepresentationen i styrelser. De här skillnaderna mellan män och kvinnor genomsyrar hela samhället. Män får mer utrymme i media, de får lättare maktpositioner och högre löner. Män är samtidigt diskriminerade som föräldrar genom att modern i vårdnadstvister ofta ses som ”den goda föräldern”. Ojämlikheten har studerats och noterats av såväl myndigheter, landsting, kommuner och inom forskningen vid universitet/ högskolor.

Fi:s politik grundar sig på att alla människor är lika värda oavsett kön, etnisk bakgrund, religiös övertygelse, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Vilket innebär att Fi arbetar för ett samhälle där alla människor även i praktiken får lika vård på lika villkor, har samma möjligheter till utbildning och behandlas lika inför lagen. På den grunden är Fi i opposition till alla nu etablerade politiska partier, men framförallt mot Sd som arbetar för motsatsen. Deras politik grundar sig på människor olikheter dvs. att vi är olika och att samhället ska vara uppbyggt och bemöta sina invånare därefter.

Hur kan det i ett så vackert land som Sverige, med så många underbara människor finnas nära 50 procent fler invånare som röstar mot människovärdeprincipen och mot likabehandling i utbildnings- och rättssystemet än för?

Publicerad på ETC.se 2010-04-19