RUT-avdraget överflödigt med sex timmars arbetsdag

10 mars 2010

"Folk hinner inte ta hand om sitt eget hem och sina egna barn. Därför menar Feministiskt initiativ att sex timmars arbetsdag är rätt väg att gå just för att människor ska kunna ha tid till att göra annat än att bara jobba."

enaste veckan har RUT-avdragets vara eller icke vara diskuterats flitigt på både ledarsidor och bloggar. Personligen är jag ingen förespråkare av RUT-avdraget, jag kan inte finna logiken i att rika ska slippa betala skatt medan det saknas pengar i välfärden, och det är där som jobben bör säkras och utökas. Dessutom så tror jag att det är viktigt att folk städer sin egen skit, men det är ju en högst privat åsikt. Det intressanta och viktiga är däremot att sätta frågan i ett större perspektiv och se vad det egentligen handlar om – nämligen brist på tid. Folk hinner inte ta hand om sitt eget hem och sina egna barn. Därför menar Feministiskt initiativ att sex timmars arbetsdag är rätt väg att gå just för att människor ska kunna ha tid till att göra annat än att bara jobba.

Sex timmars arbetsdag har kommit att bli mer aktuellt i och med klimatproblemen, flera personer från miljörörelsen förespråkar förkortad arbetsdag och det startas nätverk runt om i landet för att diskutera frågan om tid. Många börjar tänka i nya banor och problematisera den föreställning som finns om att ökad tillväxt är den enda sanna vägen. I samma takt som befolkningen blir alltmer intresserad av frågan så sopar de etablerade partierna den under mattan och vill inte att det ska bli en valfråga.

Att åtta timmars arbetsdag skulle vara det bästa är ingen sanning, utan något som vi fostrats in i. Det är lätt att glömma att vi på 1970-talet gick från 48 timmars arbetsvecka till 40 timmar. Då var också alla partier (utom moderaterna) överens om att nästa steg borde vara att införa 30-timmarsvecka. En minskning gick att driva igenom då, Sverige gick inte under, så varför skulle det vara en omöjlighet idag?

Frågan man måste ställa sig är hur vi kan fortsätta att leva som vi gör idag. Folk stressar, blir sjukskrivna, orkar inte jobba heltid. Självklart så kommer det till en början att kosta lite pengar att lagstifta om sex timmars arbetsdag, men pengarna kommer tillbaka. Vi delar på de jobb som finns vilket leder till mindre arbetslöshet (en enorm kostnad för samhället idag). Stressrelaterade sjukskrivningar kommer att minska och vi sparar pengar. Utsläppen kommer minska och förhoppningsvis får vi en planet som det går att leva på. För många handlar inte livet endast om konsumtion och hög materiell standard, det handlar om att få tid till att göra det man trivs med, det som man verkligen tycker är roligt och som har betydelse. 

Vi måste tänka om. Vi måste göra rätt. Så istället för att stirra oss blinda på RUT-avdraget så kan vi lyfta blicken och se vad det egentligen handlar om – tiden.

Publicerad på www.sourze.se 20100310