Mannen dör först

22 februari 2010

För att han är man. Han utsätts för större risker i arbetslivet, lever ett farligare privatliv och dör i genomsnitt nästan fem år tidigare än kvinnan.

Diskriminering mellan könen innebär särbehandling av män och kvinnor. Män är i den bemärkelsen lika diskriminerade som kvinnor. De förväntas arbeta inom ”manliga” yrken, ha fritidsintressen som passar män och ges inte samma utrymme som kvinnor att visa känslor. Äldre män är oftare socialt isolerade och ensamma än kvinnor i samma ålder. Den feministiska politiken står för att kvinnor ska ha samma möjligheter och därmed skyldigheter som män. Ett mer jämlikt samhälle skulle i frågan om längden på livet gynna männen mer än kvinnorna. Visserligen har mäns kortare livslängd minskat i jämförelse med kvinnornas genom att bygga säkrare vägar och arbetsplatser samt politiska beslut som till exempel alkoholreglering. Men det är fortfarande alldeles för många år som skiljer. Mäns förväntade livslängd skulle öka dramatiskt om de avlastades från de farligaste jobben, slapp den sociala pressen att skaffa sig farliga hobbies och tilläts bejaka sina känsloliv.

Diskrimineringen av män fortsätter tills jämlikhet är uppnådd. Därför är det dags att kvinnor tar sitt samhällsansvar och låter männen leva lika länge.

Publicerad i Västervikstidningen 2010-02-22