Vem kan krigsdrabbade kvinnor lita på?

19 februari 2010

En skärpt sexköpslag är bra, men det räcker inte. Det svenska försvaret måste arbeta mer med sina anställdas attityder – inte minst för att utsatta kvinnor och barn i krigsdrabbade områden verkligen ska kunna lita på att soldater i fredsbevarande styrkor aldrig utnyttjar deras utsatta positioner, skriver Gudrun Schyman, talesperson för Feministiskt Initiativ.

Under samma vecka som Margot Wallström får det hedersamma uppdraget som FN:s speciella representant för att förebygga att kvinnor och barn utsätts för våldtäkter i krig, får vi höra att svenska yrkessoldater köpt sex i Tyskland. Två helt oförenliga bilder av svenska representanter som på olika sätt ska arbeta för fred och säkerhet. Försvarsmakten svarar med att önska sig en straffskärpning av sexköpslagen så att den liksom Norges lag även omfattar sexköp utomlands. En lagskärpning är bra. Men menar försvarsmakten att det är okej att svenska soldater i utlandstjänst köper sex utomlands eftersom det nu inte är olagligt? Eller handlar det om att försvarsmakten är oförmögen att utbilda sina soldater i etik?


Svenska soldater
 i fredsbevarande styrkor befinner sig i krig runt om i världen. Förhoppningen är att deras närvaro ska skapa stabilitet i området. Från Afghanistan rapporteras om hur de fredsbevarande styrkorna numera arbetar för att skapa förtroendefulla relationer med invånarna som ett sätt att förebygga konflikter. Frågan jag nu ställer mig är om svenska yrkessoldater även köper sex i krigsdrabbade länder under sin tjänst i fredsbevarande styrkor – samtidigt som de skapar förtroendefulla relationer med invånarna. 

På försvarets hemsida kan man läsa att: ”Alla anställda i utlandsstyrkan ska genomgå fyra timmars utbildning relaterad till FN-resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet. Man har också fastställt en uppförandekod vid internationella insatser.” Denna uppförandekod förutsätter jag tar upp det oacceptabla med att soldater i utlandstjänst köper sex. Men kan samtidigt konstatera att så inte kan ha varit fallet – i varje fall har dessa yrkessoldater inte brytt sig om det. Eller gäller inte uppförandekoder i länder som inte är krigsdrabbade? Hur det än ligger till måste försvaret arbeta mer med sina anställdas attityder – inte minst för att utsatta kvinnor och barn i krigsdrabbade områden verkligen ska kunna lita på att soldater i fredsbevarande styrkor aldrig utnyttjar deras utsatta positioner.

Ständigt kommer rapporter om hur våldtäkter av kvinnor och barn används som vapen i krig. Massvåldtäkter har blivit en form av massförstörelsevapen. Dessa krigsskadade kvinnor och barn måste kunna lita på soldater som har i uppdrag att bidra till fred och säkerhet. Om soldater på fredsbevarande uppdrag köper sex sänder det helt fel signaler till de krigsdrabbade kvinnorna. Vilka ska de kunna lita på? Soldater använder våldtäkt som vapen i krig – soldater köper sex av krigsdrabbade kvinnor. För vems skull är soldaterna där och på vilken sida står de? De krigsdrabbade eller de krigsförande?

”Mäns våld mot kvinnor är inte förenligt med strävandena mot ett jämställt samhälle och måste bekämpas på alla sätt. I ett sådant samhälle är det också ovärdigt och oacceptabelt att män skaffar sig tillfälliga sexuella förbindelser med kvinnor mot ersättning.” Så löd 1998 års kvinnofridsproposition och lagen mot köp av sexuell tjänst var född. Lagstiftarna observerade att ett samhälle inte är jämställt där män utövar sexuellt våld mot kvinnor genom att köpa kvinnors kroppar för sexuella ändamål, eftersom det gör kvinnor ekonomiskt, kulturellt och politiskt underordnade män. Detta borde vara självklart för försvarsmakten att lära ut. Inte minst gäller dessa maktförhållanden i krig där kvinnors kroppar och underordnade positioner ständigt utnyttjas.

En skärpt sexköpslag som även omfattar sexköp utomlands är bra. Men det räcker inte. Margot Wallström kanske måste börja sitt arbete som FN-representant i sitt hemland med att utbilda yrkessoldater i det självklara att sexköp inte är förenligt med den etik som krävs för att göra en bra insats som soldat oavsett var i världen de befinner sig.

Publicerad i ETC 2010-02-19