Vi är värda rättvisa – oavsett tillväxtargument

16 februari 2010

 

”Kvinna känn vad du är värd” är en rad från en kampsång från 70-talet. Strofen far direkt genom mitt huvud när jag hör att Moderaterna kanske ska lagstifta om kvotering när näringslivet självt misslyckas. Jag hör också höstens diskussioner om jämställdhet och tillväxt i EU, med bland andra Anders Borg. Det betonades att jämställdhet i EU är en förutsättning om EU ska öka sin tillväxt och konkurrenskraft. Jag hör också röster från historien om daghem som byggdes för att kvinnor behövdes på arbetsmarknaden. Nu menar några moderater att kvinnors möjligheter måste förbättras för tillväxtens skull. ”Kvinna känn vad du är värd.”Du har ett värde – om patriarkatet ser ett behov av dig.

Många framsteg för jämställdheten har gjorts när kvinnor använts som redskap i en annan samhällsutveckling som ansetts nödvändig. En ofarlig jämställdhetsutveckling som ofta ses som självklar. Jag tackar för att vi har haft en utveckling och för varje steg som förbättrat kvinnors villkor.

När det gäller värdering av kompetens blir allt oftare så kallade invandrade kvinnor utsedda till vd/gd i dag. En bra förändring som öppnar möjligheter för personer med bakgrund i andra länder. Men varför kan dessa kvinnors kompetens identifieras och inte invandrade mäns kompetens? Varför förmår inte valberedningar att rekrytera kvinnor, oavsett etnicitet, till styrelser? Mitt svar är att diskriminering, i dess olika former, är inbyggda i en patriarkal ordning.

Det krävs en förändring som ”bara” grundar sig i rättvisa. Utlandsfödda och kvinnor ska ha samma värde, lika villkor och möjligheter av det enkla skälet att det är rättvist. Det är orättvist att män får fler yrkesval, högre lön, bättre pension, en annan kompetensbedömning – listan kan göras lång. För rättvisa behövs inga tillväxtargument. Vi vill inte vänta på att något annat skäl, som gör att jämställdheten kommer väl till pass, råkar dyka upp.

Att kräva rättvisa – utan andra skäl – det är den farliga kvinnokampen. Kvinnor är värda rättvisa, men nu handlar det inte längre bara om kvinnor. Genom forskning och aktivism ser vi att även mäns tillvaro begränsas av starkt normerade livsval i patriarkaliska samhällen. Med insikter om behovet av politiska strukturförändringar har den farliga feminismen kommit för att stanna. Den är lika farlig i dag som kvinnors krav på rösträtt var för 100 år sedan.

Skulle du ha varit farlig och stått upp för kvinnors rösträtt bara för att det var rättvist? Gör du det för Saudiarabiens kvinnor? Är du farlig i dag och står upp för kvinnors och mäns lika villkor och livsmöjligheter och frihet från diskriminering på grund av etnicitet, sexuell identitet, könsidentitet eller funktionsnedsättning?

Uppenbarligen upplever makten förändring som farlig, om det inte gynnar deras syften, som tillväxt. Vi väntar inte på andra syften. Vi kräver rättvisa och ett samhällssystem utan inbyggda diskrimineringsgrunder. Vi kräver förändring nu, för det är vi värda!

 

 

Publicerad på Dalarnas tidningar Opinion 2010-02-16