Moderaterna är nybörjare i jämställdhet

3 februari 2010

Nu ser Moderaterna äntligen det alla andra ser: att Sverige inte är ett jämställt land. Moderaternas Jämställdhetspolitiska plattform är de första trevande stegen ut på det som är okänd mark för Moderaterna. Några insikter om orättvisor presenteras, men lösningarna på problemen lyser med sin frånvaro, skriver Gudrun Schyman, (FI).

Redan under plattformens första dag fick man anledning att oroa sig. Statsminister Fredrik Reinfeldt sa till TT att han inte vill kalla sig feminist och att könsmaktsordning är ett svårt ord som han kanske inte skulle använda själv. Han är inte ensam om att känna så, inte ens jämställdhetsministern Nyamko Sabuni vill vara feminist.

Ändå kommer det nu en jämställdhetsvision från Moderaterna, och den är fin: kvinnor och män ska ha samma möjligheter. Så bra att man tycker så. Men jämställdhetspolitik är beroende av att:

1) Man ser orättvisorna

2) Man tycker de är fel

3) Man gör någonting åt dem

Fastnar halvvägs

Tyvärr fastnar Moderaterna halvvägs. Man beskriver missförhållandena och tycker de är fel – men gör inget åt dem.

För hur ska visionerna uppnås samtidigt som Moderaterna driver en politik som ger motsatt resultat?

Faktum är att den borgerliga regeringen går till val med ett svenskt rekord i antifeministisk politik. Budget efter budget har omfördelat resurser från kvinnor till män, så att den genomsnittliga inkomstskillnaden mellan kvinnor och män har ökat med 12 800 kronor per år sedan 2006 (DN, 090722).

När det kommer till oskäliga löneskillnader skriver Moderaterna att de vill se fortsatta lönekartläggningar, och här tar de i med hårdhandskarna: det ska ske vartannat år i stället för vart tredje!

Kunskapen finns redan

Är det detta som är moderaternas jämställdhetspolitik: krav på ytterligare kartläggning? Kära Reinfeldt, lita på oss: kunskapen finns redan. I åtminstone 50 år har man vetat om att kvinnors lönearbete systematiskt värderas lägre än mäns, både i status och i pengar. Det är en uppgift som inte behöver kartläggas ytterligare. Men om det är siffror som Moderaterna saknar så visst, här kommer några:

* 2008 tjänade kvinnor i genomsnitt 4 700 kronor mindre i månaden än män på en heltidstjänst (SCB, 2008).

* Sammanlagt saknas det varje år mer än 70 miljarder i kvinnors lönekuvert om kvinnor ska ha lika hög lön som män, enligt riksdagens utredningstjänst (Dnr 2006: 1486).

* De som arbetar inom kvinnodominerade områden som vård och skola har lägre lön än de som jobbar i mansdominerade industrisektorer.

Jämställdhetspolitiken fattas

I stället för att kartlägga vill Feministiskt initiativ inrätta en jämställdhetsfond som omfördelar pengar mellan arbetsgivare för att finansiera höjda löner i kvinnodominerade arbeten och sektorer. Lönestatistiken kan vi redan.

Moderaternas nyvakna jämställdhetsvision ser bra ut, men saknar all möjlighet att bli verklighet eftersom den faktiska jämställdhetspolitiken inte finns där.

Tänk att bara ordet ”könsmaktsordning” blev för svårt för Reinfeldt. Hur ska ett sådant parti kunna hantera fler variabler som till exempel sexualitet, klass och etnicitet?

Det är på tok för komplicerat för en jämställdhetsnybörjare som Moderaterna. De vill ju inte ens vara feminister.

Publicerad på GP Debatt 2010-02-03