Krigszon i sitt eget hem

14 november 2005

Med stor bestörtning hör jag Högsta Domstolens beslut att barn inte kan betraktas som brottsoffer då de bevittnar våld i hemmet. Det finns de som jämför de skador barn får av sina upplevelser av våld i hemmet med krigssskador.

Under min barndom bevittnade jag våld i hemmet och har decennier senare fått erfara att dessa minnen lätt väcks till liv. För ett tag sedan såg jag en film som beskrev hur våldet trappas upp och en mycket autentisk scen ur filmen gjorde mig obehaglig till mods. Nu kan man tro att det var våldet i sig som utlöste obehaget men det var det inte. Det var ljudet av skrapande möbler vid slagsmålets inledning som gav mig frossbrytningar.

Åtskilliga barn får stränga förhållningsorder att hålla tyst om vad som sker i hemmet då det är en mycket mörk familje- hemlighet, med mycket skamkänslor inblandade. De förväntas gå till skolan och låtsas att allt är okey, fast hela deras tankeverksamhet upptas av hur det är med mamman, hur det är när de kommer hem, vågar de gå hem, kan de ta med någon kompis, är våldsutövaren/pappan i fängelse, oro för att polisen skall ta pappan och så vidare. Samtidigt förväntas de tillgodogöra sig undervisningen.

Vid en utbildning för polisen i nordvästskåne för några år sedan kunde jag plocka olika exempel ur min socialarbetar- erfarenhet. Barn som fick fly hemifrån mitt i natten, kördes runt hela natten i avvaktan på att den andre våldsutövande föräldern, oftast en man, skulle lugna ner sig eller bege sig från hemmet. Barn som i samband med vistelsen i kvinnojouren under kortare eller längre tid rycks upp från skolan och kompisarna. Andra barn som har berättat hur de själva misshandlats och vid förfrågan om någon annan utsätts för våld i familjen uppgav de ofta både mamman och de andra syskonen. Inte sällan går de mellan föräldrarna för att skydda mamman och det har vid några tillfällen lett till dödlig utgång för barnet.

Barn som utsätts för våld i samband med krig, oförskyllt, finns det inget tvivel om att de får skador. Frågan är om inte de skador som de får i den miljö, som skall utgöra tryggheten och en fast punkt i tillvaron, det vill säga hemmet, ger minst lika stora skador.

Vart skall de fly?

Maria Hagberg
Styrelseledamot Feministiskt Initiativ


Publicerad i Dagens Nyheter.