Väljarna röstar för rättvisa löner

13 april 2010

Feministiskt initiativ bjöd in alla som ville vara med och avgöra vilka valfrågor partiet ska prioritera i valrörelsen genom en öppen webbomröstning. Tre tusen medverkade i omröstningen som avslutades i helgen. De tre vinnande förslagen blev Jämställda löner, Arbetstidsförkortning och Ett nej är ett nej.

– Som väntat hamnade arbetsmarknadsfrågor i toppen, säger Feministiskt initiativs talesperson Gudrun Schyman. Att löneskillnaderna mellan män och kvinnor stått stilla i över trettio år och nu dessutom ökar är pinsamt för Sverige. Allt fler inser att dagens system inte räcker. Därför vill vi inrätta en jämställdhetsfond finansierad av arbetsgivarna och staten tillsammans för att omfördela pengar till de underbetalda kvinnodominerade sektorerna.

– Genom att på ett konkret och enkelt sätt bjuda in människor har många engagerat sig för vilka frågor som valrörelsen bör handla om, menar Schyman. Alla har haft möjlighet välja de tre frågor som man själv anser är viktigast genom att rösta fram vårt valmanifest via vår hemsida. Vi kommer att ha med oss alla de fjorton frågor som valkonferensen tog fram i mars, men ser fram emot att driva frågorna om jämställda löner, arbetstidsförkortning och att ett nej ska vara ett nej, extra hårt i valrörelsen, avslutar Schyman.

De fjorton frågorna hamnade i följande ordning i omröstningen:

 • Jämställda löner
 • Arbetstidsförkortning
 • Ett nej är ett nej – brist på samtycke är grund för våldtäkt
 • Human asylpolitik
 • Grön omställning
 • Individualiserad föräldraförsäkring
 • Global rättvisa
 • Ett modernt föräldrabegrepp
 • En samlad social försäkring
 • Ett arbetsliv fritt från diskriminering
 • Säkerhetspolitik för människor – inte stater
 • Gör barns rättigheter till lag
 • Jämställt företagande i ett jämställt näringsliv
 • Aktivera pensionspengarna till klimatomställning

Läs hela valplattformen här.

Mer information:

Pressjour 0706-100 191

Läs debattartikeln Vi låter väljarna bestämma partiets valfrågor på Politikerbloggen.