Stoppa Kärnkraften! Uttalande vid Valkonferens 2010

20 mars 2010

Stoppa Kärnkraften!

Kärnkraft och kärnvapen är två av de stora hoten mot mänskligheten. Det är ett konstaterande som gjordes redan för 60 år sedan av de fysiker som deltog i framställningen av de atombomber som släpptes över Hiroshima och Nagasaki, men som gäller i lika hög grad i dag. 

Förutsättningen för kärnkraft och kärnvapen är tillgång till uran. Just nu undersöker utländska företag möjligheterna att bryta uran i Sverige. Om detta skulle tillåtas kan delar av vårt land bli obrukbart och utgöra en fara för såväl befolkningen som miljön i berörda områden. 

Feministiskt initiativ säger nej till uranbrytning på svensk mark.

Allt fler politiska partier vill frångå resultatet av den tidigare folkomröstningen om avveckling av kärnkraften. Den borgerliga alliansen driver en politik som är kärnkraftsvänlig och vill se en fortsatt utbyggnad av kärnkraften. Oppositionen är inte tydlig kring om de kommer att kunna driva en gemensam linje mot kärnkraft.  

Feministiskt initiativ vill avveckla kärnkraften.

Energiförbrukningen behöver minska. Därför behövs kraftfulla åtgärder för energibesparing och stora satsningar på långsiktigt hållbara och förnyelsebara energikällor. En hållbar utveckling är en förutsättning för välfärd. Den hållbara utvecklingen måste innehålla globala, ekonomiska, sociala och miljömässiga rättvisedimensioner och får inte villkoras av kortsiktiga ekonomiska vinster.

Den välfärd Feministiskt initiativ vill bygga innefattar inte kärnkraft.

Feministiskt initiativ