Vi låter väljarna bestämma Feministiskt initiativs valfrågor

20 mars 2010

Feministiskt initiativ låter väljarna bestämma vilka valfrågor som ska drivas i valrörelsen genom en öppen webbomröstning. "Vi tror att väljarna vill delta i politiken, och fler partier och medier borde använda internet som en arena för verkligt väljarinflytande” skriver Gudrun Schyman, Stina Sundberg och Veronica Svärd i en debattartikel på Politikerbloggen i dag.

Vi låter väljarna bestämma Feministiskt initiativs valfrågor

Feministiskt initiativ bjuder i år in alla som vill att vara med och bestämma vilka valfrågor vi ska driva i valrörelsen genom en öppen webbomröstning. I vanliga fall bestämmer partistyrelserna valfrågor internt. Men i ett samhällsklimat där politikerföraktet växer och avståndet mellan allmänheten och partier består trots internets oändliga möjligheter till direkt och ömsesidig dialog, menar vi att det är hög tid att partier själva tar initiativ för att bryta avståndet. Vi tror att väljarna vill delta i politiken, och fler partier och medier borde använda internet som en arena för verkligt väljarinflytande.

Sedan ett halvår tillbaka har medlemmarna i Feministiskt initiativ tillsammans processat fram en rad frågor som nu är styrelsens förslag till valplattform på valkonferensen som pågår denna helg. Idag tar medlemmarna ett slutgiltigt beslut om valplattformen, och omedelbart därefter påbörjas en webbomröstning som är öppen i tre veckor. Vi bjuder in alla väljare att vara med och bestämma vilka tre frågor som vi sedan ska driva hårdast i valrörelsen.

Feministiskt initiativ startades som ett brett demokratisk projekt där alla som blev medlemmar var med och formade den politik som växte fram. Debatten gick hög internt och i medierna under processen, och några for illa som en konsekvens av några mediers övertramp. De traditionella medierna var helt enkelt inte redo för den diskussion och debatt som borde vara en förutsättning för demokratiska processer, och fortfarande kan vi bli ifrågasatta när vi låter gräsrötterna starta egna kampanjer, som Feminister har bättre sex för några månader sedan. Men vi kan konstatera idag att vi är stolta över att vi behållit ambitionen att vara och byggas av en gräsrotsrörelse. Steget till att öka väljarinflytandet är därför inte långt.

Att internet och sociala medier har kommit att påverka mediestrukturerna har knappast undgått någon. Men partistrukturerna bygger fortfarande i hög grad på att internet ska användas för envägskommunikation i syfte att föra ut budskap. Vi menar att partipolitiken måste anta utmaningen att istället bjuda in allmänheten att utforma politiken. Vi, med betoning på vi alla, behöver ta tillbaka politiken igen, föra den på vardagsnivå, ompröva den och göra den till vår egen. Politik kan aldrig vara en fråga för några enstaka personer i vissa positioner, då har demokratin och det politiska systemet förlorat sin legitimitet. En dialog med, och mellan, gräsrötter och väljare via sociala medier är en framtida medicin för att stimulera demokratisk utveckling och det politiska engagemanget hos alla de människor som politiken ska vara till för.

När vi går till val till riksdagen så gör vi det för att vi tror att det finns många som brinner för våra frågor. Jämställdhet och respekt för alla människors lika värde engagerar. Många har tröttnat på att de partier som nu sitter i riksdagen inte lyckas ändra exempelvis på det faktum att löneskillnaderna mellan män och kvinnor ligger på samma nivå som för över trettio år sedan. Sveriges befolkning består också av många som inte är medborgare och inte får rösta i riksdagsvalet. Valresultatet påverkar emellertid även dessa människor. För oss är det därför en självklarhet att alla ska få vara med och sätta dagordningen.

Politiken är till för alla och bör engagera alla och ska inte vara en otillgänglig företeelse långt ifrån människors vardag. Tvärtom. Vi anser att riksdagspartierna alltför ofta snöar in på frågor av en sådan teknisk och detaljerad art, som RUT-avdraget, att man kan ifrågasätta om det fortfarande är politik det handlar om eller om det snarare bara är ännu en rond i maktspelet mellan blocken. Ett maktspel som ofta saknar grund i politisk ideologi. Vi tror att det är en bidragande orsak till det utbredda politikerförakt och sjunkande engagemang för politiken vi sett i samhället under de senaste decennierna. En valrörelse som inte berör motiverar inte väljarna att gå till valurnorna, än mindre att aktivt engagera sig i politiken.
De interna strukturerna i partiorganisationerna vilar fortfarande på fast patriarkal grund. Det finns en jämställdhetsretorik inom politiken, ibland underbyggd av en reell medvetenhet om att delad makt ger dubbel kunskap. Vi har nästan en jämtställd representation i riksdag och regering, men sammansättningen talar ändå sitt tydliga språk. Statsministern, utrikesministern, försvarsministern och finansministern är alla män. I partiledarkretsen dominerar männen, trots att några är relativt nyvalda. Makten bär oftast slips även om vi har varannan damernas.
Det är fortfarande i hög grad dessa slipsar som formulerar problemen och ger lösningarna. Problem som inte formuleras, synliggörs inte och besluten kommer heller inte innehålla någon lösning. Dit hör många av de problem som gruppen kvinnor har i vardagen, i familjen och i arbetslivet.
Därför presenterar vi en rad förslag på åtgärder för jämställdhet och rättvisa i webbomröstningen. De frågor som idag läggs fram på valkonferensen är:

• Jämställda löner
• Individualiserad föräldraförsäkring
• Arbetstidsförkortning
• Jämställt företagande i ett jämställt näringsliv
• En samlad social försäkring
• Ett nej är ett nej – brist på samtycke är grund för våldtäkt
• Gör barns rättigheter till lag
• Klimatsmart och jämställd trafik
• Aktivera pensionspengarna till klimatomställning
• Säkerhetspolitik för människor – inte stater
• Global rättvisa
• Human asylpolitik

Genom att på ett helt nytt sätt bjuda in till de demokratiska processerna på ett konkret och enkelt sätt hoppas vi kunna bidra till mer engagemang. En nyligen gjord undersökning om internetanvändande visar att kvinnor intar en mer aktiv interaktiv roll än män. Vi tror att genom att låta allmänheten via internet få påverka den politiska dagordningen, så öppnar vi upp för ett helt nytt deltagande, inte minst för kvinnor.

I valrörelsen inför Europaparlamentsvalet uppmärksammades Feministiskt initiativ för sin framgångsrika kampanj på internet och via sociala medier. Vi vill fortsätta att vara politikens entreprenörer genom att nu involvera allmänheten och hoppas att fler partier och medier i framtiden börjar använda internet som en arena för verkligt väljarinflytande. Idag välkomnar vi alla att göra sin röst hörd genom att rösta fram sina tre prioriterade valfrågor via vår hemsida www.feministisktinitiativ.se.

Gudrun Schyman, talesperson Feministiskt initiativ
Stina Sundberg, talesperson Feministiskt initiativ
Veronica Svärd, kommunikationsansvarig Feministiskt initiativ

Publicerad 20 mars 2010 på Politikerbloggen.