Nominera mera till riksdagslistan!

20 januari 2010

Valberedningen i Feministiskt initiativ arbetar för fullt med inkomna nomineringar till riksdagslistan, men vill ha in ännu fler nomineringar. Sista januari går nomineringstiden ut, så det finns fortfarande tid att nominera sig. Om du är intresserad, maila valberedningen på [email protected]. Efter att alla nominerade blivit intervjuade kommer valberedningen att göra ett förslag till lista som sedan valkonferensen beslutar om i mars.