Uttalande till ROKS 25-års jubileum

28 november 2009

Till ROKS 25-års-jubileum

Kära vänner och systrar!

Ni är våra hjältinnor som oförtrutet arbetar med den absolut störta utmaningen vi har i vårt patriarkala samhälle – mäns våld mot kvinnor.

Utan era erfarenheter och kunskaper, som ni alltid generöst delar med er av, hade kvinnorörelsen och den feministiska rörelsen inte varit där den är idag.

Ert arbete har påverkat reformer och lagar och synliggjort ett av vår tids största våldsproblem.

Ert genuina folkrörelsearbete har inneburit att många medvetandegjorts och gått från en situation som våldsoffer och utsatt till en position av förändrare, både i sitt eget liv och i samhället.

Er förmåga att ständigt förnya och fördjupa perspektiven kring det patriarkala våldets olika uttryck gör att ni är en stor inspirationskälla för oss.

När ni nu samlas till jubileum vill vi utropa ett fyrfaldigt HURRA! från vårt Rådslag i Göteborg.

Göteborg den 28 november 2009

Feministiskt initiativ
Gudrun Schyman
Stina Sundberg