Tävling!

27 november 2009

Vi behöver en seriefigur, eller flera! Var med i en tävling med ditt bidrag.

En figur som blir en figur för Feministiskt initiativ. Hur ser den ut? En figur som kan uttala sig i en pratbubbla med budskap från vår politik.

Målet för den feministiska politiken är ett samhällsbygge som skapar utrymme för alla människor att utveckla sin fulla potential, i ett jämlikt samspel med andra, oberoende av kön, könsidentitet, ålder, funktionsduglighet, sexualitet, trosuppfattning eller hudfärg/etnisk tillhörighet.

Figuren (eller figurer i en spännande kombination) ska alltså ge många signaler och Feministiskt initiativs målgrupper är många. Vi är det nya partiet som spränger de traditionella gränserna för politik och utformning av politik. Hur ser figuren ut med en mångfacetterad målgrupp och en inkluderande politik? Med spänning väntar vi på ditt bidrag!

Vi har inga pengar att köpa en figur. Tyvärr, i många sammanhang. Alla arbetar helt ideellt i Fi.

Vi utlyser en tävling som är öppen för alla att delta i. Du deltar i tävlingen enbart med syftet att stödja Fi. Det är helt och hållet ditt val att delta i tävlingen på de premisserna.

Alla bidrag är konfidentiella. Endast det vinnande bidraget blir offentliggjort av oss.

Vi är öppna för att diskutera utformning av upphovsrättsavtal eller nyttjanderättsavtal med det vinnande bidraget. Feministiskt initiativ vill kunna använda figuren (figurer) fritt i allt material som Fi producerar för att sprida vår politik, sprida information om Fi och kunna sälja produkter med seriefigur tryckt på till exempel tröjor, vykort, muggar, paraplyer med mera. Trycken kan vara variera om det blir med eller utan Fi-logga. Feministiskt initiativ vill kunna lägga olika budskap i en pratbubbla.

Du som vinner kan välja mellan två priser:

  1. middag med Gudrun Schyman (eller annan aktivitet som Gudrun har ensamrätt att säga ja eller nej till)
  2. kursavgift för en sommarvecka på Kvarnby folkhögskolas serietecknarkurs 

Välkommen med ditt tävlingsbidrag! Det är valfritt om det är en figur eller flera figurer. Märk kuvertet med “Tävling” och skicka bidraget till:

Feministiskt initiativ
Box 498
101 29 Stockholm

Senast den 10 februari 2010 vill vi ha bidragen.

Frågor besvaras av Stina Sundberg [email protected] 0703 92 62 72.