Tiden är mogen för en individualiserad föräldraförsäkring

29 oktober 2005

Frågan om en individualiserad föräldraförsäkring har drivits av både S-kvinnorna, SSU och LO. Nu tvekar Wanja Lundby-Wedin om tiden är mogen. F!s talespersoner svarar att den är det, och förklarar varför.

En individualiserad föräldraförsäkring skulle innebära ett stort steg mot en samhällsordning där män förutsätts ta lika stort ansvar som kvinnor för barn, och där män och kvinnor betraktas som lika fullgod arbetskraft, med lön därefter. När socialdemokraterna idag startar sin kongress kommer denna uppfattning att drivas hårt av bland andra s-kvinnorna och SSU.

Även LO har uttalat sig för en ökad individualisering av föräldraförsäkringen. Det skedde bland annat så sent som i juli i en med s-kvinnorna gemensam plattform för ett jämställt arbetsliv och familjeliv. I plattformen var budskapet tydligt: ”Ett viktigt steg för ett mer jämställt föräldraskap och arbetsliv är att öka individualiseringen av föräldraförsäkringen. Det minskar arbetsgivarens möjlighet att särbehandla kvinnor. LO och S-kvinnor kräver att minst en tredjedel av föräldrapenningen ska vara vikt åt vardera föräldern.”

Nu tycks dock LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin tveka. Enligt en TT-artikel i veckan tror hon inte att tiden är mogen. I samma artikel säger Lundby-Wedin att Feministiskt initiativ har skadat feminismen och att hon av den anledningen är ”rädd att de frågorna blir döda nu”.

Vi tror att man begår ett stort misstag om man som feminist ser andra feminister som hinder för det feministiska arbetet. De senaste månaderna har inneburit en lång rad angrepp på många öppet feministiska idéer, rörelser och personer. Vi tror att det bästa sättet att hantera den situationen är att rakryggat att stå för sina värderingar – inte att huka och vänta på att ”tiden ska bli mogen”.

Det är inte Feministiskt initiativ som är feminismens problem. Feminismens problem är det motstånd som finns hos många mot att på allvar börja diskutera och angripa makt-
relationerna mellan män och kvinnor. Det motståndet tar sig många uttryck, allt från den bedrägliga hållningen ”jag är för jämställdhet i princip, men…” till öppet sexistiska angrepp i media mot feministiska kvinnor.

Men att Feministiskt initiativ inte är problemet innebär inte att vi anser att Feministiskt initiativ är hela lösningen. LO:s, s-kvinnornas och SSU:s arbete för en individualiserad föräldraförsäkring är goda exempel på motsatsen.

Frågan om en individualiserad föräldraförsäkring är heller inte så ny som det kan tyckas. När föräldraförsäkringen infördes 1974 stod det snart klart att männen knappt tog sin andel av dagarna alls, utan överlät dessa på kvinnorna. Resultatet blev en intensiv kvoteringsdebatt som ledde till att socialdemokraterna under oppositionsåren under 1970-talets andra hälft upprepade gånger krävde en kvotering av föräldraförsäkringen. Frågan gömdes undan när man återfick regeringsmakten, men de socialdemokrater som idag argumenterar för en individualisering har ändå ett starkt stöd i sitt partis historia.

Kvinnors löner motsvarar idag ungefär 83 procent av mäns löner, en siffra som är oförändrad sedan mitten på 1990-talet. Trots att lönegapet mellan kvinnor och män stått högt på den politiska dagordningen i många år har inga reformer genomförts som angriper den ojämlika fördelningen av ansvaret för barnen.

De stora löneskillnaderna mellan män och kvinnor uppstår just i den ålder då de flesta skaffar barn. Arbetsgivarna betraktar helt enkelt – ofta omedvetet – kvinnor som osäker arbetskraft. De vet också att småbarnspappor arbetar fler timmar per vecka än såväl kvinnor som män i andra livssituationer. Därför står tanken om ”familjens valfrihet” – hur stor den nu är – i motsättning till kvinnors mänskliga rättighet att inte diskrimineras på grund av sitt kön.

Vi hoppas att s-kvinnornas och LO:s gemensamma plattform för jämställdhet inte bara var ett utspel för media under sommarens Almedalsvecka. Tillsammans med SSU och många andra kongressombud tror vi att ni kan få s-kongressen att återigen ta ställning för en individualiserad föräldraförsäkring.

Devrim Mavi
Sofia Karlsson
Gudrun Schyman

Talespersoner för Feministiskt initiativ