Till Talmannen Per Westerberg angående nya direktiv om valsedlar

23 juli 2009

Till
Talman
Per Westerberg

I EU-valet den 7 juni 2009 fanns det flera vallokaler som hade en otillräcklig information till medborgarna. Nya partier, som bl.a. Feministiskt initiativ (F!) blev vid flera tillfällen nonchalant behandlade. Våra valsedlar skulle ibland ligga på ”annan” plats. Valmyndighetens och valnämndernas ansvar för att ge medborgare saklig information om hur man röstar på ett parti som saknar förtryckta valsedlar, togs inte på allvar. Informationen var ofta inkorrekt och ibland direkt felaktig. Vi har rapporterat in flera incidenter till valmyndigheten och vid efterföljande granskning av Länsstyrelsen har våra erfarenheter bekräftats.

Det är naturligtvis oacceptabelt i en demokrati att medborgare inte har tillräcklig information för att kunna göra fria val. Det rimliga vore att valmyndigheten distribuerar samtliga rikstäckande partiers valsedlar, att tjänstgörande valförättare har det fulla ansvaret för att alla partiers valsedlar fylls på och att alla (valförrättare) har tillräcklig utbildning för att kunna svara på medborgarnas eventuella frågor.

Om en sådan självklar ordning kräver lagändring hinns det förmodligen inte med i tid för nästa val (september 2010) men för att undvika att samma demokratiska brister visar sig igen vill vi gärna se att Talmannen tar ett initiativ. Förslagsvis kan riksdagens partier sammankallas till en överläggning, med syfte att komma överens om förnyade direktiv till ansvariga myndigheter.

Med vänlig hälsning

Gudrun Schyman
talesperson för Feministiskt initiativ