Hur löser feminister den ekonomiska krisen?

3 juli 2009

Onsdagen den 1 juli anordnade Feministiskt initiativ ett seminarium med rubriken ”Hur löser feminister den ekonomiska krisen?”. Det blev ett samtal där många aspekter lyftes fram och där det blev tydligt hur komplex den ekonomiska krisen är och hur den är sammankopplad med både klimatkrisen och jobbkrisen.

Frågan om hur ett problem ska lösas måste börja med en beskrivning av problemet, menade panelen som bestod av Gudrun Schyman (Fi), Helene Ahlborg (doktorand i miljövetenskap), Ulla Andersson (V) och Viktoria Bergström (utredare på Kommunal). Samtalet leddes av Gertrud Åström, ordförande på Sveriges kvinnolobby.

Gudrun Schyman, talesperson för Feministiskt initiativ, inledde med att tala om hur överkonsumtion är en norm i dagens samhälle, samt hur spekulationsbubblorna styr dagens ekonomi. Helene Ahlborg menade att tillväxt borde vara ett medel och inte som det är idag, ett mål i sig. Hon betonade vad ordet ekonomi betyder; hushållning, en princip som i realiteten saknas i dagens ekonomiska system. Ulla Andersson, ekonomiskpolitisk talesperson för Vänsterpartiet, pratade om att journalister hela tiden ställer frågan ”hur ska ni finansiera det” så fort man pratar om hur man vill att samhället ska se ut. Detta får till följd att det blir svårt att prata om hur vi vill förändra samhället idémässigt när det gäller makt, pengar och tid.

Samtalet berörde matriell välfärd kontra en annan typ av välfärd som både räknar in BNP, det obetalda arbetet samt naturresurserna. Idag räknas naturen som en resurs som är värd något när den används och säljs, inte när den står orörd. Ekonomiskt starka grupper är det största hotet mot miljön och att konsumera mera för att rädda klimatet är inte ett alternativ.

– Det finns många ofrivilliga miljövänner i Sverige, sa Helene Ahlborg och syftade på många låginkomstagare.

Ulla Andersson betonade att den offentliga sektorn bör ses som nödvändig för att klara krisen och inte som tärande på samhället, vilket flera av de andra höll med om. Att dra ner på offentlig sektor är därför kontraproduktivt för att öka nyttig tillväxt.

Helene Ahlborg avslutade med att säga att vi inte kan prata om att lösa varken klimat eller andra frågor genom att prata win–win. Det är att avpolitisera frågan, menade hon. Någon måste ta ansvar och det finns alltid förlorare och vinnare när vi förändrar ett samhälle i grunden.

Många åhörare hade kommit för att lyssna, tyvärr fick många vända i dörren då det redan var fullt. Frågan ligger i tiden.

Samuel Kvist
Emma Andersson