Feministbrev nummer 56

22 juni 2009

Till alla Feminister från Gudrun Schyman

I natt har jag sovit med sju partier under kudden

I går inföll den ”riktiga” midsommaraftonen, dvs. natten var den kortaste, eller om det var så att dagen och natten var lika långa…?

Enligt traditionen skulle flickorna förr plocka sju sorters blommor att lägga under kudden och sedan drömma om den tillkommande. Jag tänkte att jag skulle hålla på traditionerna men istället för att sova med sju sorters blommor så skulle jag sova med sju sorters partier. Jag tänkte att om jag lägger partierna under kudden så kommer jag att drömma om hur valet går nästa år.

De sju partierna var de som nu sitter i Riksdagen. Resultatet? De blev tillplattade!

Med det vill jag först och främst säga ett stort Tack! till alla Er som röstade feministiskt! (Ni som inte gjorde det får en ny chans nästa år…) Rösterna räckte inte ända fram till Bryssel men Fi kom många steg närmare Riksdagen. Feminismen är nu legitimerad som en parlamentarisk kraft att räkna med. Sluträkningen visar att Feministiskt initiativ fick 2,22 procent och strax över 70 000 röster. Det är en tredubbling av procentandelen röster och nästan en fördubbling av antalet röster jämfört med resultatet i riksdagsvalet 2006. I storstäderna fick vi över 4 procent och det finns en del enskilda valdistrikt där vi nått upp i tvåsiffriga tal. T.ex. runt Möllevången i Malmö, där resultatet blev 16 procent!

Det här visar hur missvisande opinionsmätningarna innan valet var och hur felaktiga många mediers bedömning var när de uteslöt Feministiskt initiativ från partibevakningen. Ett osynliggörande som naturligtvis påverkade valresultatet negativt.

Eftersom Fi fick mer än 1 procent av rösterna blir valsedlarna både betalda och distribuerade av staten i nästa EU-val (inte i Riksdagsvalet). En del av kostnaderna för tryckningen av valsedlarna kommer också att betalas tillbaka. Därför fanns det inga bortkastade röster i detta val!

Viktigaste valresultatet är att ett feministiskt alternativ har ett bättre politiskt läge och en bättre ekonomisk bas, inför nästa års riksdagsval. Det är intressant att se att det finns en och annan mediaröst som förstått valresultatet på det viset.

”Feministiskt initiativ spurtade starkt och blev på valnatten åter synlig med egen procentstapel. Resultatet med 2,2 procent och större stöd i flera universitetsstäder ger partiet möjlighet att hålla ihop organisationen och finnas med som en faktor i ett riksdagsval, antingen i kamp om egna mandat eller som röstdragare på marginalen. Deras närvaro kan få betydelse på flera sätt vid ett jämnt val.” (Västerbottenkuriren, 090613)

”Inte minst med tanke att antalet förstagångsväljare kommer att slå alla rekord i nästa val igen. […] Enligt Sveriges Televisions vallokalsundersökning (Valu) röstade nästan var fjärde person mellan 18 och 21 på Piratpartiet. I åldern 22–30 röstar 17 procent på piraterna, som är tredje största parti efter MP och S. Bland 22–30-åringarna är Feministiskt initiativ (med 5 procent) större än både Centern (4 procent) och KD (2 procent).” (ur GP den 090614)

Det är kanske provocerande att säga att skillnaden i framgång för PP i förhållande till framgången för Fi är ännu en illustration på hur män som redan har sina grundläggande behov tillfredsställda, kräver mer, och får mer stöd än de feministiska krafter som kämpar för kvinnors mest grundläggande rättigheter. Men faktum är att halva befolkningens rätt till sin kropp och rätt till frihet från våld engagerar mindre än rätten till frihet på Internet. En annan och alternativ grundsyn (feminismen), som kan motverka väpnade lösningar av konflikter och klimatkriser, engagerar mindre än avregleringen av informationstekniken. Vad kan vi lära av det inför 2010?

För det första kan vi konstatera att politiken har ett kön. Det har nu blivit uppenbart för fler och det är bra. Det har länge funnits en falsk föreställning om politik som något könsneutralt och det har motverkat politiseringen av den diskriminering av kvinnor (bl.a. löneskillnaderna) som fortfarande finns.

För det andra får vi konstatera att blockpolitiken, samtidigt som den cementerats i två allianser, svajar. Det blå laget kan komma att få aktivt stöd av liberalerna i PP (partiledningen är sanna, och ibland ultra-, liberaler) och passivt stöd från SD. Att det borgerliga blocket skulle avstå från stöd av SD i en kamp om regeringsmakten tror väl ändå ingen?

Var ska då det röda laget hämta stöd? Jag ser Feministiskt initiativ som ideologiskt självständigt (bortom blått/rött) men samtidigt som SD:s absoluta ideologiska motpol. Feminismens utgångspunkt är universella mänskliga rättigheter och antidiskriminering. När det politiska dominospel som går ut på att alla, under trycket från högerextrema grupper, tar ett steg till höger, startar också här, finns feminismen som motkraft. Jag tror att allt fler kommer att uppskatta det, ju närmare nästa valdag vi kommer. 

Med detta önskar jag alla en trevlig sommar. Efter Almedalsveckan på Gotland (nästa vecka) tar jag semester men det kommer nya Feministbrev till hösten.

Gudrun

P.S. Fi har fått en hel del nya medlemmar under valrörelsen men vi vill självklart bli ännu fler. Är du ännu inte medlem så ska du veta att du behövs när vi börjar planera för ett ännu starkare val år 2010! Sätt in 30–300 kronor (valfritt där emellan ) på pg 405753-5. Obs! Skriv ”medlem” och ange namn och e-postadress (och adress om du får plats, mejla annars den till [email protected]).