Värna rätten till personlig assistans

27 oktober 2016

Idag har ledamöterna i riksdagens socialutskott möjlighet att stoppa regeringens pågående nedskärningar i personlig assistans för personer med omfattande funktionsvariationer.

Feministiskt initiativ hoppas på en blocköverskridande överenskommelse som stoppar regeringens pågående brott mot FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar, där rätten till personlig assistans slås fast.

lss

De senaste åren har vi sett hur både barn och vuxna assistansanvändare förlorat sitt stöd, vilket ställer vardagslivet, hälsan och möjligheten till delaktighet i samhället på spel. Barn som inte får vara barn längre, föräldrar som måste sluta sina arbeten, kvinnor och som får kliva in och ta ansvaret när välfärden krymps. Hur rimmar detta med en feministisk regering som säger sig arbeta för mänskliga rättigheter?

Feministiskt initiativ anser inte att det ska vara möjligt att dra in på beviljade insatser vid oförändrat behov – ekonomiska behov får inte gå före mänskliga och demokratiska rättigheter! Det finns andra sätt för regeringen att spara pengar, t.ex. militärutgifter och ökade möjligheter för Skatteverket att komma åt skattesmitare.

Det är skamligt att regeringen sparkar på dem som är i störst behov av samhällets stöd!

Katerin Mendez,
socialpolitisk talesperson