Schyman kräver valobservatörer i Sverige

22 maj 2009

Feministiskt initiativ måste själva dela ut valsedlar över hela landet. Nu visar det sig att valfunktionärer hindrar väljarna från att rösta på Feministiskt initiativ i vallokalerna, säger Gudrun Schyman, talesperson och EU-kandidat. Det är en skandal och jag kräver valobservatörer sätts in.

– Det är oacceptabelt för en demokrati att valfunktionärer hindrar väljarna från att rösta på det parti de vill rösta på. Väljarna bemöts med att det inte går att rösta på Feministiskt initiativ i de lokaler vi inte fått ut valsedlar, och det förekommer att de stoppar väljare, genom att säga till dem att inte skriva Feministiskt initiativ på blanka valsedlar. Det är en skandal och jag kräver att Sverige tar in valobservatörer för att stoppa myglet, säger Gudrun Schyman.

Feministiskt initiativ har efter de omfattande problemen i förra valrörelsen haft upprepade kontakter med valmyndigheten och länsstyrelserna om vikten av att informationen till väljarna går rätt till i detta val. Trots det visar det sig att valfunktionärerna nu hindrar väljarna från att rösta korrekt och inte ger den korrekta informationen att man enbart ska skriva Feministiskt initiativ på en blank valsedel, och ingen partiförkortning eller kandidatnamn eftersom rösten då blir ogiltig.

– Våra volontärer bemöts också med att Feministiskt initiativs valsedlar inte får ligga vid de övriga partiernas trots att det finns gott om plats. Vi blir hänvisade till ett bord bredvid där de inte syns. Det är helt oacceptabelt att vi i Sverige har ett valssystem som hindrar demokratin och att vi inte kan få ett valresultat som speglar väljarnas önskan, säger Gudrun Schyman.

Under förra valrörelsen blev Feministiskt initiativ förbjudna att lägga ut sina valsedlar i vallokalerna och det förekom då omfattande valfusk där valsedlar slängdes, gömdes undan och valfunktionärer systematiskt gav felaktig information till väljarna. Det visade sig att Feministiskt initiativ förlorade många röster på grund av detta.