DN väljer bort Fi i sitt valtest

21 maj 2009

Det har visat sig att Dagens Nyheter ratat Feministiskt initiativ i sitt partitest. Detta trots att DN själv efterfrågat och fått svar på testets alla 29 frågor. Carl Nordlund, politiskt obunden, har ideellt satt ihop samma test som DN eftersom DN:s test innehåller allvarliga brister i hur svaren värderas. Här kan du göra samma test, men med de uteslutna partierna och bättre kvalité. Ett test för dig som inte vill att DN ska bestämma dina partisympatier.

Vi har även lagt upp de ursprungliga svaren till DN nedan. Enligt DN ska man med hjälp av testet kunna ta reda på hur ens åsikter stämmer överens med de olika partiernas.

1. Sverige har varit medlem i EU sedan 1994. Sverige bör nu lämna EU.

Instämmer helt
Instämmer delvis
Tar delvis avstånd ifrån
Tar helt avstånd ifrån

2. 2004 röstade en majoritet av svenskarna nej till att byta kronan mot euron. Men Sverige bör i framtiden gå med i eurosamarbetet.

Instämmer helt
Instämmer delvis
Tar delvis avstånd ifrån
Tar helt avstånd ifrån

3. EU består nu av 27 medlemsländer, men flera länder, som Kroatien, Makedonien och Turkiet har ansökt om medlemskap. EU bör inte släppa in några fler medlemsländer.

Instämmer helt
Instämmer delvis
Tar delvis avstånd ifrån
Tar helt avstånd ifrån

4. Sveriges riksdag och de flesta andra medlemsländer har sagt ja till förslaget till nytt EU-fördrag, det så kallade Lissabonfördraget. Fördraget bör inte godkännas och bli EU:s nya grundfördrag.

Instämmer helt
Instämmer delvis
Tar delvis avstånd ifrån
Tar helt avstånd ifrån

5. Jordbruket är den största utgiftsposten i EU-budgeten. EU-parlamentets inflytande över jordbrukspengarna bör stärkas på bekostnad av medlemsländernas regeringar.

Instämmer helt
Instämmer delvis
Tar delvis avstånd ifrån
Tar helt avstånd ifrån

6. Kampen mot internationell brottslighet måste intensifieras. EU:s polisbyrå Europol bör utvecklas för att kunna ta det yttersta ansvaret för brottsutredningar där flera länder är inblandade.

Instämmer helt
Instämmer delvis
Tar delvis avstånd ifrån
Tar helt avstånd ifrån

7. Reglerna för EU-medborgare som arbetar tillfälligt i andra medlemsländer bör skärpas för att garantera att svenska och löntagare från andra EU-länder har samma lönevillkor.

Instämmer helt
Instämmer delvis
Tar delvis avstånd ifrån
Tar helt avstånd ifrån

8. EU bör göra det lättare för arbetskraft utanför EU-länderna att komma hit och arbeta.

Instämmer helt
Instämmer delvis
Tar delvis avstånd ifrån
Tar helt avstånd ifrån

9. EU bör utöka konflikträtten och slå fast att det är lagligt med fackliga sympatiåtgärder över gränserna.

Instämmer helt
Instämmer delvis
Tar delvis avstånd ifrån
Tar helt avstånd ifrån

10. EU-länderna bör skärpa asylreglerna och minska flyktingars möjlighet att komma hit och få uppehållstillstånd.

Instämmer helt
Instämmer delvis
Tar delvis avstånd ifrån
Tar helt avstånd ifrån

11. EU bör besluta att den som lever som papperslös utan uppehållstillstånd inom EU ska ha rätt till skolgång och akut sjukvård.

Instämmer helt
Instämmer delvis
Tar delvis avstånd ifrån
Tar helt avstånd ifrån

12. EU-länderna bör fördjupa sitt samarbete inom utrikes- och säkerhetspolitiken och tala med en röst. Vetorätten som gör att ett land kan stoppa beslut bör avskaffas.

Instämmer helt
Instämmer delvis
Tar delvis avstånd ifrån
Tar helt avstånd ifrån

13. I Lissabonfördraget sägs att om en medlemsstat utsätts för ett militärt angrepp är övriga EU-länder skyldiga att ge sitt stöd med ”alla till buds stående medel”. Den regeln bör avskaffas.

Instämmer helt
Instämmer delvis
Tar delvis avstånd ifrån
Tar helt avstånd ifrån

14. EU-länderna bör fördjupa sitt försvarssamarbete och Sverige bör söka medlemskap i Nato.

Instämmer helt
Instämmer delvis
Tar delvis avstånd ifrån
Tar helt avstånd ifrån

15. EU har åtagit sig att minska utsläppen av växthusgaser med 30 procent till 2020 om det blir en global uppgörelse vid klimattoppmötet i Köpenhamn i december. Sverige bör klara sina klimatåtaganden helt på hemmaplan och inte genom att få tillgodoräkna sig investeringar i projekt i u-länder som leder till minskade klimatutsläpp.

Instämmer helt
Instämmer delvis
Tar delvis avstånd ifrån
Tar helt avstånd ifrån

16. En EU-miljödomstol bör inrättas som kan döma företag som bryter mot miljölagstiftningen, på samma sätt som företag som bryter mot EU:s konkurrensregler.

Instämmer helt
Instämmer delvis
Tar delvis avstånd ifrån
Tar helt avstånd ifrån

17. EU bör inte ha någon gemensam energipolitik. Det bör vara en helt nationell fråga.

Instämmer helt
Instämmer delvis
Tar delvis avstånd ifrån
Tar helt avstånd ifrån

18. EU:s klimatmål bör skärpas kraftigt till en minskning av utsläppen av växthusgaser med minst 80 procent till 2020.

Instämmer helt
Instämmer delvis
Tar delvis avstånd ifrån
Tar helt avstånd ifrån

19. EU beslutar om hur stor andel förnyelsebar energi varje land ska uppnå. Kärnkraftsel bör inte få räknas som förnyelsebar energi.

Instämmer helt
Instämmer delvis
Tar delvis avstånd ifrån
Tar helt avstånd ifrån

20. EU bör inte införa en flygskatt och inte heller verka för en global skatt på flygbränsle.

Instämmer helt
Instämmer delvis
Tar delvis avstånd ifrån
Tar helt avstånd ifrån

21. Höj EU:s miniminivå på medlemsländernas skatter på öl, vin och sprit. Sänk kvoten för hur mycket alkohol svenskar får ta med sig hem från utlandsresan.

Instämmer helt
Instämmer delvis
Tar delvis avstånd ifrån
Tar helt avstånd ifrån

22. Sveriges jaktregler ska inte bestämmas av EU.

Instämmer helt
Instämmer delvis
Tar delvis avstånd ifrån
Tar helt avstånd ifrån

23. EU:s förbud att sälja snus i andra medlemsländer än Sverige bör upphävas.

Instämmer helt
Instämmer delvis
Tar delvis avstånd ifrån
Tar helt avstånd ifrån

24. Svenska patienter bör få söka vård i andra EU-länder utan förhandsgodkännande av svenska myndigheter om kötiden är lång i Sverige. Hemlandstinget ska stå för kostnaden.

Instämmer helt
Instämmer delvis
Tar delvis avstånd ifrån
Tar helt avstånd ifrån

25. Homosexuella par som lever i partnerskap, och deras barn, bör erkännas som familj i alla EU-länder.

Instämmer helt
Instämmer delvis
Tar delvis avstånd ifrån
Tar helt avstånd ifrån

26. EU bör förbjuda teve-reklam riktad till barn i alla medlemsländer.

Instämmer helt
Instämmer delvis
Tar delvis avstånd ifrån
Tar helt avstånd ifrån

27. EU:s nya regler som förbjuder olovlig fildelning av musik och filmer bör avskaffas.

Instämmer helt
Instämmer delvis
Tar delvis avstånd ifrån
Tar helt avstånd ifrån

28. Könskvotering bör införas på de högre posterna i EU.

Instämmer helt
Instämmer delvis
Tar delvis avstånd ifrån
Tar helt avstånd ifrån

29. EU-länderna bör införa Tobinskatt, det vill säga en skatt på valutatransaktioner.

Instämmer helt
Instämmer delvis
Tar delvis avstånd ifrån
Tar helt avstånd ifrån

/Webbred