Ge ditt eget partistöd till Fi!

17 maj 2009

Feministiskt initiativ har inget partistöd som de andra partierna har. Vi är därför i stort behov av gåvor – stora som små. Pengarna går i första hand till valsedelsdistribution, tryck av valplattform och annonsering.