Ingen granskning av Rosenberg

20 oktober 2005

Stockholms universitet har idag beslutat att inte genomföra någon granskning av Tiina Rosenbergs forskning. ”Vi har gått igenom anklagelserna mot henne och funnit att de inte var tillräckligt starka eller övertygande” säger äger professor Kerstin Dahlbäck, dekanus vid Humanistiska fakultetsnämnden.

Det var statsvetaren Johan Tralau som i tidskriften Axess kom med anklagelser mot Rosenberg för plagiat. Tralau riktade även kritik mot genusvetenskapen som forskningsämne, och hävdade att Rosenbergs professur var politiskt tillsatt. ”Rent nonsens” svarar dekanus till Svd.

Tidskriften Axess var inblandad även förr gången genusvetenskapen var utsatt för kampanj, denna gång genom Susanne Popovas anklagelser mot Anna Wahl. Inte heller denna gång ledde kritiken dock till någon granskning.