Feministbrev 54

30 april 2009

Till alla Feminister från Gudrun Schyman

Ska vi ha det så här, i fortsättningen också?

Alla de här är inte utbytbara den 7 juni men vi kan faktiskt förändra. Det spelar roll vilka som finns med när problemen formuleras. Jag kan inte tro att rätten till abort, rätt till barnomsorg, förskola och äldreomsorg, frihet från patriarkalt våld eller delat ansvar för föräldraskapet är de här herrarnas prioriterade frågor. Däremot kan de en del om bilar och flygplan och tung miljöförstörande teknik och riskfylld finansiering. Jag säger inte att kvinnor alltid är bättre men när normalbegåvningen är jämt fördelad mellan könen (och det är den!) så innebär den rådande ordningen att rekryteringen i gruppen män har kommit ner till bottenskrapet, samtidigt som kvinnors kunskaper och kreativitet inte kommer till uttryck. Mansdominans är faktiskt ett hinder för hela samhällsutvecklingen.

Om ungefär en vecka, senast den 9 maj, kommer de politiska partier som sitter i riksdagen att starta sina valkampanjer. De ska på kort tid göra av med miljoners miljoner. Det kommer alltså att komma en strid ström av fyrfärgstryck. På gator och torg och i kollektivtrafiken kommer budskapen att tävla om just din uppmärksamhet. Du får ställa en skottkärra innanför brevinkastet för att fånga upp allt. Några partier kommer dessutom att synas i TV.

Det är risk för att Fi försvinner i den här informationsfloden. Vi har varken pengar eller personal och än mindre råd med politisk reklam. Därför vill jag nu be dig, som vill se mig i Bryssel, om hjälp.

Ut med slipsarna och in med högklackat!

Gudrun