Enkel valmatematik!

13 april 2009

I förra EU-valet röstade knappt 38 % av väljarna i Sverige. Lite färre kvinnor än män. Knappt 25 % av förstagångsväljarna röstade. I år är ca 6 900 000 röstberättigade. Gruppen förstagångsväljare större än någonsin med 588 000 personer. Bland dem har 336 000 nått rösträttsålder sedan riksdagsvalet år 2006.

Partier som får minst 4 % av totala antalet röster är med i fördelningen av de 18 platser som Sverige har i EU-parlamentet. Med nästan 7 000 000 röstberättigade och ett valdeltagande på 40 % innebär det att ett parti som fått minst ca 112 000 röster deltar i fördelningen av mandat.

I senaste riksdagsvalet (år 2006) röstade nästan 40 000 personer på Feministiskt initiativ. Om alla ni som vågade vara feminister på valdagen då, vågar det igen, och dessutom tar med er två kompisar som också vågar, så har vi/ni/Fi ett mandat. Det är inte svårare än så!

Var med och ta det första feministiska partiet någonsin till EU!

Utan pengar och utan personal behövs ditt stöd i valrörelsen. Mejla till Helena Svensson om du vill vara volontär.

Donera valfri summa på pg 40 57 53-5 och märk inbetalningen med ”EU”. Du kan också donera 50 kr genom att skicka ett sms till 72550 med texten ”schyman bryssel”.

Om det inte finns förtryckt valsedel på valdagen?

Finns det inte förtryckta valsedlar i just din vallokal skriver du Feministiskt initiativ på en blank valsedel. Personröster på blank valsedel kommer inte att räknas. Du kan alltså inte skriva exempelvis ”Gudrun Schyman”. Personkryss kan enbart göras på förtryckta valsedlar med Feministiskt initiativs kandidater.