Kvinnor saknar inte utbildning, Maud!

23 mars 2009

Mansdominansen i styrelserna är fortfarande massiv. Endast 18% är kvinnor och så har det sett ut de senaste tre åren. Regeringen startar därför ett nytt nationellt styrelseprogram för kvinnor. Tvåhundra kvinnor ska utbildas för att ta plats i männens värld – vid styrelseborden (DN idag).

Den politiska lösningen om man verkligen vill förändra heter kvotering, som den borgerliga regeringen gjorde i Norge. Resultaten är strålande. Utbildningsnivån i styrelserna höjdes, vilket självklart är bra både för effektiviteten och lönsamheten.

Men i Sverige fegar politikerna ur. Trots fakta och forskning som visar att det är lönsamt med blandade styrelser och trots att det finns åtskilliga listor i omlopp med hundratals lämpliga och välutbildade kvinnor, så väljer ministern att peka ut gruppen kvinnor som dåligt utbildade. Nu ska de utbildas (igen!) och då tror ministern att gubbarnas argument om att kvinnor saknar kompetens ska falla.

Den kompetens gubbarna mäter handlar inte om utbildning, den handlar om inbillning. Nämligen föreställningen om att ledaren ska se ut som och fungera som de män som redan sitter i styrelsen. Det som behövs är åtgärder riktade mot den majoritet män som bromsar utvecklingen. Kvotering till styrelserna i kombination med en obligatorisk utbildning i genuskunskap skulle kunna ge insikter om könsmaktsordningens hämmande effekter på tillväxten, särskilt inom näringslivet.

Gudrun Schyman