Spanska Feministiska initiativet kandiderar till EU!

10 mars 2009

Det feministiska initiativet sprider sig i välden! Den 8 mars deltog det spanska Iniciativa Feminista för första gången i demonstrationerna runt om i Spanien och meddelade att de kommer att kandidera till Europaparlamentet 7 juni. Vi välkomnar det gränsöverskridande samarbetet och hoppas på ett nära samarbete i Europaparlamentet!

Iniciativa Feminista, som det spanska Feministiska initiativet heter, bildade politiskt parti 23 oktober, 2008. Deras mål är att få representation i alla politiska organ som beslutar, organiserar och lagstiftar om medborgarnas, och därmed också kvinnors, intressen.

Feministiskt initiativ uppstod i Sverige 2005 som ett projekt för feministisk politisk och parlamentarisk handling, inte bara lokalt i Sverige, utan också för att sprida sig till andra länder i Europa och världen.

Iniciativa Feminista skriver på sin hemsida att de med utgångspunkt i det svenska projektet och med vår uppmuntran, har bildats för att delta i nästa val till Europaparlamentet den 7 juni 2009. Vi är stolta inspiratörer och hälsar dem välkomna i valrörelsen!

Iniciativa Feminista skriver att de kommer att delta i valet till Europaparlamentet därför att feminismen är en global demokratisk rörelse som kan övervinna de patriarkala strukturer som utsätter halva mänskligheten, kvinnor, för ålderdomlig och orättvis ojämlikhet inom de kulturella, pedagogiska, ekonomiska, sociala och politiska områdena.

Iniciativa Feminista deltar i valet i syfte att lägga fram förslag på förändrade lagstiftningar som ska leda till ett Europa utan könsdiskriminering. Deras krav i valrörelsen är:

  • att kvinnors rätt att leva utan våld garanteras
  • att de otrygga anställningsvillkor och den lönediskriminering som drabbar kvinnor stoppas
  • att omsorgsarbete upphör att vara ett exklusivt obetalt ansvar för kvinnor, och istället genomförs av samhället

De hälsar att jämställdhet måste göras till ett angeläget mål, en prioritet i all rättslig, politisk, ekonomisk och social utveckling i Europa!


Mer information (den mesta på spanska) finns på iniciativafeminista.es
Där finns också bilder från 8 mars-firandet.