Stöduttalande för Brasiliens lantarbetande kvinnor

8 mars 2009

Inför 8 mars förra året genomförde lantarbetande kvinnor i Brasilien en aktion mot Stora Ensos illegala eukalyptusplantage i delstaten Rio Grande del Sul. Militärpolisen sattes in mot kvinnorna med tårgas, batonger, hundar och gummikulor. Ett femtiotal kvinnor och barn skadades och lämnades utan läkarvård och mat i sex timmar. Två av kvinnorna var gravida och riskerade missfall på grund av händelsen. Media nekades tillträde till området. Enligt de jordlösas rörelse i Brasilien (MST) har Stora Enso mycket goda relationer med militärpolisen och misstänks ha varit delaktigt i händelsen.

Stora Ensos plantager är väldiga monokulturer som är ett hot mot den biologiska mångfalden och tär på naturresurserna. Nyligen har man dömts att böta 80 miljoner SEK i böter till delstaten Bahia samt att återplantera uppemot 100 000 hektar regnskog.

Stora Ensos plantager skapar ingen välfärd utan högre arbetslöshet.

Stora Ensos köp av stora jordarealer hotar den nödvändiga jordreformen och tvingar småbrukare att flytta in till städernas slum.

Vi som feminister i Sverige där Stora Enso har ett av sina säten stödjer de lantarbetande kvinnornas kamp i Brasilien och uppmanar Stora Enso till ett etiskt uppförande enligt sina egna riktlinjer.

Feministiskt initiativ