Lotten Sunna efterträder Rosenberg

17 oktober 2005

Lotten Sunna satt tidigare i interimstyrelsen för F! och var den kandidat som fick flest röster utan att bli invald till den nya styrelsen. Hon tar nu den tomma platsen efter att Tiina Rosenberg valt att avgå från styrelsen.

Det är enligt stadgarna valberedningens uppgift att formellt administrera fyllnadstillsättningen. Det är den kandidat som fick flest röster utan att bli invald, som ska bli del av styrelsen.

Enligt protokollen från rösträkningen är det Lotten Sunna som nu tillträder.

Lotten Sunna har tillfrågats och tackat ja till styrelseposten.

Valberedningen F!