Få stopp på gubbväldet och gubbvåldet i EU

6 mars 2009

Liv Öberg Nilsson, EU-kandidat och politisk sekreterare i Bryssel, skriver i Norran idag om att EU domineras av konservativa män.

Europaparlamentet är en plats där den manlige politikern inte bara är en norm utan också verklighet. Av Europaparlamentets 785 ledamöter är 70 procent män och nära 50 procent tillhör den konservativa och religiösa gruppen.

Det beskriver vad EU och Europaparlamentet är, en plats där konservativa män har makten. Det är deras intressen och erfarenheter som är utgångspunkten för det Europa som ska byggas. Det förklarar varför Europaparlamentet har två säten och inte ett, vilket skulle vara det mest logiska. Istället forslas tjänstemän, ledamöter och deras assistenter en vecka i månaden till Strasbourg i tåg, bilar och flygplan. Det är stressigt, omiljövänligt, för att inte tala om ojämställdt. Hur gör man som yrkesarbetande tjänsteman, ledamot eller assistent om man har huvudansvaret för barnen? Det finns inget Nattis i Bryssel.

Det förklarar varför vi har ett parlament som säger sig vilja skapa fred, men rustar en armé, trots att det största säkerhetshotet är ett annat: varje år dör fler kvinnor av mäns våld i hemmet än det totala antalet människor som dör i väpnade konflikter. Det förklarar varför vi har ett parlament som säger sig vilja motarbeta människohandel, men där ledamöterna passar på att köpa prostituerade i Strasbourg. Det förklarar också varför vi har ett parlament som säger sig försvara fri och rättigheter för alla men som inte ens garanterar de arbetare som renoverar parlamentet skyddsutrustning eller betalar personalen i matsalen mer än 1 000 euro per månad.

Efter flera års arbete som politisk sekreterare i Europaparlamentet är jag allt mer övertygad om att det krävs tydliga feministiska röster i Europaparlamentet för att skapa förändring. Motverka militariseringen av EU, sätt fokus på mäns våld och bygg ut förskolan i hela EU. Det är dags att sätta stopp för det konservativa gubbväldet och gubbvåldet!

Liv Öberg Nilsson
Umeåbo och EU-kandidat för Feministiskt initiativ

Artikeln är ursprungligen publicerad på norran.se.