Låt inte SD rasera det vi byggt upp

5 mars 2009

Vi får aldrig sluta granska och motverka de unkna värderingar som begränsar kvinnors och diskriminerade gruppers rättigheter!

Föreställningen om att Sverigedemokraterna är ett enfrågeparti med enbart invandringsfientlighet på dagordningen osynliggör övrig diskriminerande och bakåtsträvande politik.

Partiets könskonserverande förslag skulle, om de blev verklighet, rasera många av de fram­steg som gjorts inom jämställdhet och sexualitet de senaste hundra åren.

Familjedefinitionen är kärnfamiljen – alltså en man, en kvinna och deras barn. Sverigedemokraterna skriver i sitt idédokument om familjepolitik: ”Sedan mänsklighetens begynnelse, och i så gott som alla samhällen, har kärnfamiljen varit den grundläggande enhet varpå samhället baserats.”

Men för några generationer sedan fanns inte kärnfamiljen som konstruktion! Då var det till exempel vanligt att far- och morföräldrar levde tillsammans med barn och barnbarn. Ensamstående föräldrar, singelhushåll och andra familjeformer har alltid funnits. Begreppet kärnfamilj lanserades på 1950-talet, vilket knappast kan betraktas som mänsklighetens begynnelse.

I konsekvens med den familjefundamentalistiska synen vill de också ta bort lesbiska pars rätt till insemination och ensamståendes och samkönade pars rätt att adoptera. Sverigedemokraterna göder en förlegad syn på föräldraskap som något exklusivt för heterosexuella kärnfamiljer.

De vill också riva upp föräldraförsäkringen. Att ett visst antal dagar viks åt den ena föräldern ser man som en inskränkning av familjens ”valfrihet”. I ivern att människor ska leva efter för åldrade könsroller flyttar de bort fokus från barnens bästa, det vill säga närhet till bägge föräldrarna.

Rasistiska partier går hand i hand med religiös fundamentalism. Sverigedemokraterna har med rörelsen Fädernas kyrka en stark förankring i den svenska kyrkan och anser att politiken ska återgå till traditionella kristna värderingar. De förespråkar en offensiv kristen mission för att stoppa andra religioner.

Det är samma bakåtsträvande tendens som i övriga Europa, där kristna fundamentalistiska lobbygrupper alltmer högljutt kräver inskränkningar av kvinnors bestämmanderätt över sin egen kropp och av abort rätten.

Sverigedemokraterna vill, precis som det tjeckiska ordförande skapet nyligen förslagit, att mödrar ska stanna hemma hos sina barn i stället för att genomföra en utbyggnad av barnomsorgen i EU.

De rättigheter vi har i dag tas ofta för givna och vi glömmer att lagar lätt kan ändras. Polen, Iran och Somalia är länder som med skrämmande tydlighet visar hur kvinnors framgångar kan raseras på kort tid på grund av religiös fundamentalism och militära konflikter.

Feministiska rörelser har genom sitt organiserade arbete fått igenom de reformer som gjort Sverige till ett av världens mer kvinnovänliga länder.

Om vi inte aktivt skyddar våra framsteg riskerar vi att också här få allt fler diskriminerande lagar, inom invandringspolitiken och inom andra områden.

Vi kan se en rasistiskt bakåtsträvande utveckling även i riksdagspartierna. Migrationsminister Tobias Billströms ”nya” förslag till migrations- och invandringspolitik innebär ett krav på att Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna rivs upp.

Vi får aldrig sluta granska och motverka de unkna värderingar som begränsar kvinnors och diskriminerade gruppers rättigheter!

Gudrun Schyman
Talesperson, Feministiskt initiativ

Artikeln har också publicerats på dagenssamhalle.se.